วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ของฝากจากอยุธยา🎁

 🙏
ของฝากจากอยุธยา🎁
ขณะนั่งพักภาวนาในเมืองเก่าอยุธยา เรามองเห็นภาพเมืองที่สวยงามศิวิไลยิ่งใหญ่ในอดีต มีผู้คนหลากหลายชาติภาษาเดินไปมา มีร้านค้าอาหารขนมข้าวของต่างๆมากมาย ผู้คนยิ้มแย้มมีความสุข มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วยศิลปะวัฒนธรรม เป็นที่ชื่นชมของนานาประชาประเทศที่ได้มาเยี่ยมเยียน
ถ้าอยุธยาวันนั้น ไม่เสลื่อมสลายไปจากสงครามและอยู่ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้ คงเป็นเมืองที่สวยงามงดงามเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทั่วโลก แต่วันเวลาเหล่านั้นคงไม่อาจเกิดขึ้น ภาพอิฐเก่าๆ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูปที่เสียหายชำรุดทรุดโทรมไปกับกาลเวลา เป็นภาพจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มองดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง!
กลับมาย้อนดูถึงพระพุทธศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในสมัยนั้น คงได้เห็นวัดวาอารามเจดีย์โบสถ์วิหาร พระพุทธรูปงดงาม ทุกที่ล้วนประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดาและของมีค่ายิ่งที่พวกเขาสร้างประดับไว้ด้วยศรัทธาในพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันเหลือเพียงวัตถุเป็นพยานให้พวกเราได้เห็น ตัวศาสนาเองแม้ยังคงมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนคงอยู่ แต่ก็คงไม่เจิญรุ่งเรืองเท่าในอดีต ความศรัทธาเหล่านั้นมิอาจรักษาพุทธธรรมไว้ได้
ภาพอิฐ ซากวิหารลานเจดีย์ พระพุทธรูปชำรุดแตกหักเหล่านี้ เมื่อน้อมเข้ามาเพื่อพิจารณาในใจของเรา กลับทำให้คำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ดังชัดเจนในใจยิ่งขึ้น "ธรรมะไม่อาจเจริญได้ในสิ่งใดยกเว้นเพียงในดวงใจของเราเท่านั้น" หลายครั้งที่เดินทางไปกับพ่อแม่ครูอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆ เวลาได้พบซากโบราณสถานทางพุทธศาสนา ท่านมักสอนเราเสมอๆว่า วัตถุเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องแสดงออกมาจากใจที่ศรัทธาของเรา มิใช่นำเอาวัตถุสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาใจเรา แม้สิ่งเหล่านี้อาจเป็นบุญที่ทำให้เราปิติได้สุขได้ แต่มิอาจเป็นกุศลได้*หากเรามิอาจใช้ปัญญาพิจารณาประกอบในบุญจากการก่อสร้างรังสรรวัตถุฯเหล่านั้นขึ้น พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้เช่นในอดีตหรือไม่ ก็คงต้องดูว่าพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายสามารถนำพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาบรรจุลงในดวงใจของตนๆได้แค่ไหน และสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเหล่านั้นได้เพียงใดแล้วนะครับ แน่นอนว่าการทำทาน การก่อสร้างศาสนวัตุต่างๆนั้น มิใช่สิ่งไม่ถูกต้องแต่ประการใด แต่ถ้าการเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาของเรานั้น เพิ่มจากทานที่ทำอยู่* เป็นทานที่มีปัญญาพิจารณาประกอบเพื่อมิให้ทานนันเจือปนด้วยกิเลศตัญหา *เพิ่มเติมด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน เรื่องศีล -กุศลกรรมบท, เรื่อง ปฏิบัติภาวนา ยิ่งขึ้นๆ ศาสนาพุทธคงไม่มีวันที่จะเห็นความเสลื่อมไป ดังวัตถุที่ปรากฏอยู่เบื้อหน้านี้เลยนะครับ
💖* ของฝากจากการภาวนา ณ วัดกุฏีดาว อยุธยา 27.2.22*💖
ทหารพม่าแม้ได้เผาซุงใต้กำแพงเมืองจนพังทลายลงมาเหลือเศษเถ้าถ่านให้เห็นได้ แต่มีเศษเถ้าถ่านส่วนน้อยที่สามารถพบได้ตามวัดวาอาราม หากชนชาวไทยรักในประเทศชาติ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของชาติไว้ ด้วยการมีจิตสำนึกอันหวงแหนรักษาสาธารณสมบัติ ศาสนสมบัติยิ่งชีวิตแล้ว ลูกหลานเราคงหวงแหนทรัพย์สมบัติของชาตินี้เช่นกัน ด้วยกันเคารพในหน้าที่ของประชาชนคนไทย บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ คงดีมิใช่น้อยเลยใช้ไหมครับ?

ห่วงใย
ห่วงใย
แสดงความคิดเห็น
แชร์


ไม่มีความคิดเห็น: