วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

14 กพ. 🧡ความรัก💖

 14 กพ. 🧡ความรัก💖
ด้วยความรักอันสูงสุดประมาณต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง บุรุษหนึ่งยอมสละความสุขส่วนตน สละครอบครัว ทรัพย์สมบัติมหาจักร ไปบำเพ็ญภาวนาในป่าแต่ลำพัง
เหล่าสรรพสัตว์ล้วนรักล้วนหลงในกายในใจนี้ว่าเป็นของตน ยินดีทำตามอำนาจความพึ่งพอใจสนองความต้องการของตนตลอดเวลา แม้สิ่งนั้นจะมีผลตามมา ด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจก็ตาม -มีรักจึงมีทุกข์-
บุรุษท่านนั้นนั่งมองย้อนลงไปในกายในใจของตน พลันเห็นความรักในกายในใจ และ ความยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเขานั้น ความจริงเบื้องหลังทุกสิ่งนั้นกลับล้วนว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสามารถมีแก่นสารสาระ ท่านจึงได้สลัดความหลงความรักในตนออกจากใจ ทำให้ในใจท่านเกิดความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ก่อเกิดความสงสารในใจต่อสรรพสัตว์ทั้งมวลอย่างท่วมท้นพระหฤทัย ความรักความเมตตาที่ก่อเกิดในจิตดวงนั้นทำให้เกิดความปรารถนาที่จะชี้ทางออกจากความรัก....ที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจนั้น......มอบแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยความรักความเมตตาจากใจ
ความรัก ..เล็กๆในใจที่เคยมี และทำให้เกิดความยึดมั่นในตัวในตนของท่านที่เคยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลเหล่านั้นล้วนหายไปหมดจากใจ แปลเปลี่ยนเป็นความรักความปรารถนาดี ความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่สุดประมาณต่อสรรพสัตว์ทั้งมวล และทรงประทานแนวทางนั้นเป็นคำสอนต่อพวกเราทุกคนด้วยความรักอันประเสรฺิฐแทน
💛ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า💛
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ ข้อความ

พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ พระประธาน ณ อาคาร " 72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี

 22.2.22
ครูจารย์บุญมีเมตตาทำฐานพระประธานให้ใหม่
สวยงามขึ้นมากเลยครับ
พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
พระประธาน ณ อาคาร
" 72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต"
รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี


คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี อาคาร "72 ปี พระอาจารย์บุญมี"

 22.2.22
คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี
อาคาร "72 ปี พระอาจารย์บุญมี"

แผนก กายภาพบำบัด รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี อาคาร "72 ปี พระอาจารย์บุญมี"

 
22.2.22
แผนก กายภาพบำบัด
รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี
อาคาร "72 ปี พระอาจารย์บุญมี"
แชร์

มะเร็ง ปิโยรส

 

ภาวนา ณ วัดร้าง

 

ภาวนา ณ วัดร้าง
วัดร้างในอยุธยาที่น่าไปภาวนายามค่ำคืน
มีมากมายหลายแห่งครับ แต่วันนี้เวลามีเพียงเท่านี้ก่อนครับ
ได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน พบว่าต้องแจ้งให้ทางพื้นที่ทราบก่อน เพราะการไปภาวนาในที่รกร้าง หรือเปลี่ยวไร้ผู้คน อาจเป็นอันตรายจากผู้ไม่หวังดีก็ได้ครับ แต่บรรยากาศยามค่ำคืนในวัดร้างนั้นเงียบสงบ สัปปายะมากจริงๆครับ เรื่องที่เจอมากสุดก็เรื่องในใจเราครับ ส่วนเรื่องอื่นแล้วแต่บุคคลครับ
💖เดือนหน้าทริปร่วมกันไปภาวนาที่วัดร้างอยุธยา ใครสนใจไปลำบากด้วยกันเตรียมตัวไว้นะครับ บ่ายสองวันเสาร์ถึงเก้าโมงวันอาทิตย์ครับ💖