วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดป่ามหาวัน


เรียนเชิญร่วมบุญสร้างวัดป่ากรรมฐาน ณ เมืองจัง จ.น่าน
วัดป่าแห่งใหม่ที่พระอาจารย์อัครเดช วัดบุญญาวาส รับมอบที่ดินจากคุณอานนท์ มานันท์ จำนวน45ไร่ ที่บ้านหาดผาขน เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
เพื่อถวายกุศลให้พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระภิกษุณีองค์แรงของพระพุทธศาสนา โดยให้ชื่อว่า-วัดป่ามหาวัน-(วัดที่พระนางบวชและบรรลุธรรม ที่ภูฏาคาร วัดป่ามหาวัน เมืองปัฏนา Patna เมืองหลวงของรัฐพิหาร) โดยมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ขอรับภาระพ่อแม่ครูอาจารย์ ตั๋นมาช่วยดำเนินการสร้างเสนาสนะป่าแห่งนี้ในระยะแรกจนพระสงฆ์สามารถอยู่จำพรรษาได้ต่อไป เริ่มดำเนินการใน กรกฎาคม 2562 และพระสงฆ์จะเข้าพักในพฤศจิกายน 2562นี้ครับ
ร่างค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการก่อสร้าง
วัดป่ามหาวัน จ.น่าน
1 ปรับแต่งพื้นที่+ ขุดบ่อ+ทำทางระบายน้ำ 150,000
2 ขุดบ่อบาดาล 200,000
3 ระบบปั้มน้ำด้วยโซล่าเซล 100,000
4 ฐานแท็งก์น้ำ 150,000
5 ถังเก็บน้ำ 2000ลิตร4ใบ+ติดตั้ง 50,000
6 ห้องน้ำฆราวาส 250,000
7 ศาลาอเนกประสงค์ 1,500,000
8 ห้องน้ำพระสงฆ์+ที่ล้างบาตร 200,000
9 กุฎีพระ 5*5 ม. 250,000
10 กุฎีพระ 5*5 ม. 250,000
11 โรงครัว1,500,000
12 กุฎีพระ 5*7 ม. 300,000
13 กุฎีพระ 5*7 ม. 300,000
14 ศาลาใหญ่ 2,500,000
15 ระบบไฟฟ้าโซล่าเซล-เดินสายภายในวัด 500,000
16 ระบบน้ำประปาภายในวัด 150,000
17 ระบบกรองน้ำสำหรับบริโภค 150,000
18 รั้ววัด500,000
19 ปลูกต้นไม้ทำรั้ววัด100,000
20 ปรับพื้นทำถนน ลาดปูน/โรยหิน ทำร่องน้ำ 300,000
21 ประตูวัด100,000
22 พระประธาน (เจ้าภาพร่วมกัน)* 500,000
23 พระยืนภาวนา200,000
24 เสาอโศก350,000
25 อาคารพักรวมฆราวาส หญิง* 1,500,000
26 อาคารพักรวมฆราวาส ชาย* 1,500,000
รวม 13,550,000
งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 10 ล้านบาท
1. รับบริจาคผ่านทางมูลนิธิดวงแก้วฯ
2. รับผ่านทางวัดบุญญาวาส
3. ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ผ่านทั้งสองทางเป็นปัจจัย หรือ บริจาคเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้าง เช่น
ให้เปล่า/ราคาพิเศษ หรือช่วยรับงานบางส่วนไปกระทำในขอบเขตของผังหลักที่วางไว้โดยชอบ
หรือรับเป็นเจ้าภาพตามรายการต่างๆข้างต้นโดยจะติดชื่อจารึกให้ที่อาคารนั้นๆ
ทั้งนี้เนื่องจากมีเวลาจำกัดในการก่อสร้าง เพราะพระจะเข้าพักภาวนาในพฤศจิกายนนี้ เราจึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
บริจาค หรือสนับสนุน กิจกรรมของมูลนิธิดวงแก้วฯ
๑. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ชื่อบัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์"
เลขที่บัญชี ๐๘๒-๒-๒๙๒๘๗-๖   promptpay หมายเลข 089-892-8822

๒. เช็ค หรือธนาณัติ
สั่งจ่าย "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์" สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ
จ่าหน้าซองถึง
พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท์ รน.
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์
และวัตถุประสงค์ในการบริจาค  ทางโทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔ หรือ
E-mail duangkaew.org@gmail.com