วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การสร้างอุโบสถ วัดนครทิพย์

 

การสร้างอุโบสถ วัดนครทิพย์
อุโบสถวัดนครทิพย์ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ออกแบบให้ร่วมสมัย เรียบง่าย สะดวกต่อการก่อสร้าง ออกแบบประยุกต์จากหลังเดิมที่มีอยู่ เป็นโบสถ์ ๒ ชั้น โดยคงโครงสร้างเดิมไว้ ปรับหลังคาให้สูงขึ้น เปลี่ยนทรงหลังคาใหม่ คงระเบียงโดยรอบของด้านบนไว้ เพิ่มเสารองรับ และเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเดิม ทำบันไดขึ้นอุโสถชั้นบน ๒ทาง จากด้านนอก ออกแบบประตูและหน้าต่างใหม่ ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เรียบง่ายไว้
📷 อุโบสถชั้นล่าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญภาวนา ชั้นบนใช้ประกอบสังฆกรรม เช่น การอุปสมบท การลงฟังพระปาฏิโมกข์ ฯลฯ
ออกแบบโดย นายสุรพัฒน์ ตรีรัตน์วิชชา นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ บริษัท ทีทีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กลาสเวิร์ค จำกัด 


วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 10-13 ธค.63 ภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา

วันหยุดยาวครั้งนี้ ครูจารย์บุญมีถ้ำเต่า ท่านเมตตา มาให้การอบรมปฏิบัติภาวนาพวกเรา ณ เมืองเก่ออยุธยาราชธานี ระหว่าง10-13ธค. วันที่10ธค.มีกิจกรรมปรับทัศนคติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยอยุธยา ช่วงบ่าย วันที่11ธค.เช้าลงทะเบียน8โมง ปฏิบัติภาวนาที่หอธรรม จนเย็นมีการภาวนานอกสถานที่ บริเวณองค์พระเจดีย์ จนเที่ยงคืน 12ธค.ตื่นตีสี่สวดมนต์ทำวัตรเช้า อบรมปฏิบัติภาวนาทั้งวันจนเที่ยงคืน 13ธค. หลังทานอาหารเที่ยง เก็บกวาดทำความสะอาดที่พัก/ที่ปฏิบัติธรรม เสร็จแล้วบ่ายมีพิธีปิดอบรม ถามตอบปัญหาการปฏิบัติภาวนา ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปปฏิบัติต่อในชีวิตของแต่ละคน ครูจารย์ทั้งสี่รูปเมตตามาพักที่ธรรมวิภาวัน และรับจังหันเช้า07.00น. ก่อนจะเดินทางกลับอุดรธานี
การอบรมปฏิบัติธรรม "ภาวนาสัญจร" ครั้งนี้ครูจารย์ท่านเมตตามาให้ความรู้ อบรมปฏิบัติภาวนาให้พวกเรานะครับ ครูจารย์ท่านมีกิจมากมายแต่ท่านก็ยังสละเวลามาให้พวกเรา อยู่ร่วมปฏิบัติภาวนากับเราตั้งแต่ตี4ถึงเที่ยงคืน หาครูบาอาจารย์เช่นนี้แทบจะไม่ได้แล้วนะครับ กรุณาให้ความสำคัญในการอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ หลายๆคนอาจไม่ได้คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านลำบากเพียงใด สำหรับธรรมบริกรทุกๆท่านก็ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ช่วยกันจัด "ภาวนาสัญจร" ครั้งนี้ขึ้น การเตรียมงานกว่าครึ่งปี มีปัญหาและอุปสรรคมากมายกว่าจะได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นได้ กรุณาตั้งใจให้สมกับที่ทุกคนพยายามที่จะส่งเสริมและเผยแผ่พระธรรมคำสอน แนวทางปฏิบัติภาวนา ขององค์พระบรมศาสดา ให้พวกเราได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับ กราบอนุโมทนา ผู้เข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ มูลนิธิดวงแก้วฯและธรรมบริกรทุกๆท่านชวยกันเสียสละแทนทุกท่านแล้วครับ ขอเพียงตั้งใจรับสิ่งดีๆและมีค่าที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่กันได้ในครั้งนี่้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง เราทุกคนก็สุขใจแล้วครับ ด้วยความรัก ความปรารถนาดีจากใจ

ร่างจาริกบุญภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา

10 ธ.ค. 63   วัดใหญ่ชัยมงคล

09.00น.       ธรรมบริกรกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสและคุณแม่สมจิตร

เสร็จแล้วช่วยจัดเตรียมสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม

13.00น.       ทัศนศึกษา อยุธยา เมืองหลวงเก่า

 

ร่างกำหนดการทัศนศึกษาอยุธยา “พระพุทธศาสนาในกรุงศรีอยุธยา-เจดีย์สมัยอยุธยา”

13.00น. นัดพบกันที่หลังศาลากลางจังหวัดเก่า เตรียมขึ้นรถราง

            ขึ้นรถรางชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

            พร้อมวิทยากรบรรยายเกล็ดประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอยุธยา

            แวะชมวัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ

            ลงรถที่วัดมงคลบพิตร นมัสการพระมงคลบพิตร

ทัศนศึกษาเจดีย์ วัดพระศรีสรรเพชญ์,วัดพระราม

เดินชมคุ้มขุนแผน  นมัสการศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา

เพื่อกลับไปขึ้นรถที่หลังศาลากลางจังหวัดเก่า

16.30น.           กลับวัดใหญ่ชัยมงคล เตรียมเข้าที่พัก

17.00น.                 เข้าที่พัก ทำสรีรกิจ เตรียมทำวัตรเย็น

19.00น.                 ปฏิบัติภาวนา ณ พระธาตุเจดีย์

11 ธ.ค. 63   ลงทะเบียน

08.00-09.30น.           ลงทะเบียนเข้าอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล(+ของใช้ส่วนตัว)

09.30-11.00น.           ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม รับศีลแปด (ใช้คู่มือ วัชรธรรมสถาน )

11.00-12.00น.           รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00น.           จัดเตรียมที่พัก เตรียมปฏิบัติภาวนาของตนเอง

13.00-14.00น.           เดินจงกรม

14.00-16.00น.           อบรมปฏิบัติภาวนา

16.00-18.00น.           ทำความสะอาดบริเวณสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม+สรีรกิจ

18.00-19.00น.           เดินจงกรม

19.00-20.00น.           ทำวัตรเย็น

20.30-24.00น.           นั่งฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา ณบริเวณพระธาตุเจดีย์

(+เต็นท์นั่ง+ผ้าห่ม+ผ้าปูนั่ง)

12 ธ.ค. 63   ปฏิบัติภาวนา

03.00น                        ตื่นนอน-สรีรกิจ

04.00-06.00น.          ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติภาวนา

06.00-07.00น.           เดินจงกรม

07.00-09.00น.           รับประทานอาหาร พักผ่อน

09.00-11.00น.           ปฏิบัติภาวนา

11.00-13.00น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.           เดินจงกรม

14.00-16.00น.           อบรมปฏิบัติภาวนา

16.00-18.00น.           ทำความสะอาดบริเวณอบรมปฏิบัติธรรม+สรีรกิจ

18.00-19.00น.           เดินจงกรม

19.00-20.00น.           ทำวัตรเย็น

20.30-24.00น.           นั่งฟังธรรม ภาวนาบริเวณพระธาตุเจดีย์

13 ธ.ค. 63   ปิดอบรม

03.00น                        ตื่นนอน-สรีรกิจ

04.00-06.00น.          ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติภาวนา

06.00-07.00น.           เดินจงกรม

07.00-09.00น.           รับประทานอาหาร พักผ่อน

09.00-11.00น.           ปฏิบัติภาวนา

11.00-12.00น.           รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00น.           ทำความสะอาดที่พัก-เก็บของ

14.00-15.00น.           พิธีปิดการอบรม

กราบลาท่านเจ้าอาวาส/คุณแม่สมจิตร

 

 ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์


 ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ตลอดเวลาสี่วันที่ครูจารย์บุญมีท่านเมตตาพวกเราไปให้การอบรมการปฏิบัติภาวนาในหลักสูตร "ภาวนาสัญจร" ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาราชธานี แม้แต่จะเป็นการอบรมปฏิบัติภาวนาระยะสั้น ที่แตกต่างจากการอบรม ณ วัชรธรรมสถาน เพราะเป็นการอบรมนอกสถานที่ ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และยังมีการไปภาวนา ณ องค์พระเจดีย์ในเวลากลางคืน จนถึงเที่ยงคืนอีกด้วย ถึงจะไม่ได้มีการห้ามมิให้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายก็ตาม อย่างน้อยการนั่งภาวนาติดต่อกันสามสี่ชั่วโมงก็จะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ปัญญาแก้ไขเวทนาทั้งในและนอก ระเบียบปฏิบัติก็เหมือนๆกับวัชรธรรม แต่ก็มีคนผิดระเบียบ ตามใจตัวเองบ้าง แต่ก็คงเป็นไปตามอัตตาของเขา พวกเราก็พยายามช่วยกันเต็มที่แล้ว ธรรมบริกรทุกๆท่านจะว่าไม่เหนื่อยคงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ภาวนาสัญจรนี้นับว่าเป็นสิ่งดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตนักภาวนา โดยเฉพาะได้ครูบาอาจารย์ผู้มาสอนคือท่านอาจารย์บุญมี ถ้ำเต่าอีกด้วย ครั้งนี้จัดในประเทศหลายๆคนจึงหลุดไปหน่อย สู้จัดต่างประเทศไม่ได้ สิ่งแวดล้อมช่วยด้วยครับ
กราบระลึกในพระคุณพ่อแม่ครูจารย์บุญมี ที่กรุณาพวกเราตลอดมา
ตลอดสี่ห้าวันที่ผ่านมานี้ ขณะที่ท่านกำลังอาพาธอยู่ มีการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจมาก่อนประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์ และยังมีอาการปวดร่างกายอีกด้วย แต่ท่านก็ยังเมตตารับนิมนต์มาสอนให้พวกเราแม้แต่จำนวนคณะเรามีเพียงแค่30คนเท่านั้น ท่านบอกกับเราว่า ท่านเห็นความสำคัญในการปฏิบัติภาวนา ท่านเห็นประโบยชน์จึงเสียสละแรงกายแรงใจ ทุ่มเทเผยแผ่คำสอนของพระบรมศาสดา ดังที่พวกเราเห็นว่าท่านมักจะไปแสดงธรรมะปฏิบัติให้ผู้สนใจได้รับฟังอยู่เสมอๆ ท่านมักจะบอกเสมอๆว่าขณะฟังให้ภาวนาไปด้วย เพราะการฟังก็ทำให้จิตสงบและใช้ปัญญาพิจารณาตามไปได้อย่างดีอีกด้วย แต่การปฏิบัติภาวนา จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลได้อย่างดี ผู้ปฏิบัติภาวนามักมีปัญหาข้อแรกนี้ คือไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกข้อหนึ่งก็คือมีความเพียรย่อหย่อน ขาดวิริยะ มักจะบอกเสมอๆว่าปฏิบัติเองที่บ้านไม่ได้ ทำที่ที่ทำงานก็ยาก พอขาดซ้อมบ่อยๆก็เลยต้องเลิกกันไป การที่เราสร้างวัชรธรรม หรือจัด"ภาวนาสัญจร" ก็เป็นเพราะเหตุนี้ 1.คือจัดหาสถานที่/อาหาร/อากาศ สัปปายะให้ 2. คือ การจัดมาภาวนาร่วมกัน ในข้อกำหนด ระเบียบ ที่เคร่งครัดเพื่อให้เกิดความสัปปายะแก่ผู้อบรมปฏิบัติธรรม 3.คือมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาเป็นหลักในการอบรม ครูจารย์ที่สามารถสอนธรรมะปฏิบัติ ซึ่งท่านได้มีประสบการณ์ตรงผ่านมาแล้ว ได้เห็นได้รู้ชัดเจนจนสอนได้แล้ว มาเป็นครูบาอาจารย์ให้ความรู้สั่งสอนอบรมพวกเรา
ทั้งสามข้อนี้ ข้อสามสำคัญที่สุด ครูบาอาจารย์หลายๆท่าน สอนได้แต่ทำไม่ได้ บางท่านไม่เห็นประโยชน์ของการอบรมปฏิบัติภาวนาเป็นกลุ่ม หลายๆท่าน บางท่านไม่อาจทนรับภาระที่ต้องดูแลผู้ปฏิบัติต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน แม้เพียงแค่สองสามวันก็ตาม การที่มีครูบาอาจารย์อย่างพระอาจารย์บุญมี เมตตามาสอนเรานั้น นับว่ามีค่ากว่าเพชร กว่าทอง และก็คงจะเป็นเช่นนี้ไปได้อีกไม่นาน นับวันครูจารย์ท่านก็จะมาสอนเราได้ลำบากขึ้นๆ เพราะงานนี้เหนื่อและหนักมาก เพราะที่วัชรธรรมสถานเองปัจจุบันครูบาอาจารย์ที่เมตตามาสอนก็มีเพียงสามท่านเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอื่นเมตตามาสานงานเหล่านี้ต่อไป กิจกรรมเช่นนี้จะเป็นเช่นไร มิอาจคาดคิดได้จริงๆครับ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
คุณ, Kanchana Limthawonkit, ปิโยรส ปรียานนท์ และคนอื่นๆ อีก 88 คน
ความคิดเห็น 22 รายการ
แชร์ 7 ครั้ง
ห่วงใย
ห่วงใย
แสดงความคิดเห็น
แชร์

ร่างกำหนดการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 26-27-28 ธ.ค.63

 


ร่างกำหนดการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 26-27-28 ธ.ค.63

26 ธ.ค.   กทม.-รพ.เชียรใหญ่              

04.00น.                  ออกจากธรรมวิภาวัน

07.00น.                  ร้านซี่โครงปราณ 089-2542546/

ร้านข้าวแกงสามอนงค์ นัดพบท่านอาจารย์ฐา ถวายจังหัน- https://goo.gl/maps/wBoNc5B2f8LuyYJJA -

11.30น.                  ห้องอาหารคุณสาหร่าย สี่แยกปฐมพร

16.00น.                 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ

ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตฯ ท่าศาลา 089-157-0249 อจ. นิ่ม

18.00น.                  รับประทานอาหารเย็น

19.00น.                  เข้าที่พัก

                27 ธ.ค.   นครศรีธรรมราช-ชุมพร

06.30-07.00น.     รับประทานอาหารเช้า

07.30น.                  โรงพยาบาลเชียรใหญ่-มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัย

11.00น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

12.00น.                  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

16.00น.                  สวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี

20.00น.                  สำนักสงฆ์ถ้ำยายไอ๋ ชุมพร

                28 ธ.ค. ชุมพร– ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี-กทม.

08.30น.                  พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

11.00น.                  รับประทานอาหารกลางวัน...ทำไม 0814827004

13.00น.                  เยี่ยมนมัสการพระสงฆ์สำนักสงฆ์พุทธสิงขร

16.00น.                  เยี่ยมชม โครงการชั่งหัวมัน เขากระปุก

18.00น.                  ครัวปรียานนท์ หาดเจ้าสำราญ 032-441-432, 081-642-4732

                                https://g.page/Preeyanonrestuarant?share

20.00น.                  รพ.สมุทรสาคร

21.00น.                  ธรรมวิภาวัน