วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 10-13 ธค.63 ภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา

วันหยุดยาวครั้งนี้ ครูจารย์บุญมีถ้ำเต่า ท่านเมตตา มาให้การอบรมปฏิบัติภาวนาพวกเรา ณ เมืองเก่ออยุธยาราชธานี ระหว่าง10-13ธค. วันที่10ธค.มีกิจกรรมปรับทัศนคติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยอยุธยา ช่วงบ่าย วันที่11ธค.เช้าลงทะเบียน8โมง ปฏิบัติภาวนาที่หอธรรม จนเย็นมีการภาวนานอกสถานที่ บริเวณองค์พระเจดีย์ จนเที่ยงคืน 12ธค.ตื่นตีสี่สวดมนต์ทำวัตรเช้า อบรมปฏิบัติภาวนาทั้งวันจนเที่ยงคืน 13ธค. หลังทานอาหารเที่ยง เก็บกวาดทำความสะอาดที่พัก/ที่ปฏิบัติธรรม เสร็จแล้วบ่ายมีพิธีปิดอบรม ถามตอบปัญหาการปฏิบัติภาวนา ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปปฏิบัติต่อในชีวิตของแต่ละคน ครูจารย์ทั้งสี่รูปเมตตามาพักที่ธรรมวิภาวัน และรับจังหันเช้า07.00น. ก่อนจะเดินทางกลับอุดรธานี
การอบรมปฏิบัติธรรม "ภาวนาสัญจร" ครั้งนี้ครูจารย์ท่านเมตตามาให้ความรู้ อบรมปฏิบัติภาวนาให้พวกเรานะครับ ครูจารย์ท่านมีกิจมากมายแต่ท่านก็ยังสละเวลามาให้พวกเรา อยู่ร่วมปฏิบัติภาวนากับเราตั้งแต่ตี4ถึงเที่ยงคืน หาครูบาอาจารย์เช่นนี้แทบจะไม่ได้แล้วนะครับ กรุณาให้ความสำคัญในการอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ หลายๆคนอาจไม่ได้คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านลำบากเพียงใด สำหรับธรรมบริกรทุกๆท่านก็ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ช่วยกันจัด "ภาวนาสัญจร" ครั้งนี้ขึ้น การเตรียมงานกว่าครึ่งปี มีปัญหาและอุปสรรคมากมายกว่าจะได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นได้ กรุณาตั้งใจให้สมกับที่ทุกคนพยายามที่จะส่งเสริมและเผยแผ่พระธรรมคำสอน แนวทางปฏิบัติภาวนา ขององค์พระบรมศาสดา ให้พวกเราได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับ กราบอนุโมทนา ผู้เข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ มูลนิธิดวงแก้วฯและธรรมบริกรทุกๆท่านชวยกันเสียสละแทนทุกท่านแล้วครับ ขอเพียงตั้งใจรับสิ่งดีๆและมีค่าที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่กันได้ในครั้งนี่้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง เราทุกคนก็สุขใจแล้วครับ ด้วยความรัก ความปรารถนาดีจากใจ

ร่างจาริกบุญภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา

10 ธ.ค. 63   วัดใหญ่ชัยมงคล

09.00น.       ธรรมบริกรกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสและคุณแม่สมจิตร

เสร็จแล้วช่วยจัดเตรียมสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม

13.00น.       ทัศนศึกษา อยุธยา เมืองหลวงเก่า

 

ร่างกำหนดการทัศนศึกษาอยุธยา “พระพุทธศาสนาในกรุงศรีอยุธยา-เจดีย์สมัยอยุธยา”

13.00น. นัดพบกันที่หลังศาลากลางจังหวัดเก่า เตรียมขึ้นรถราง

            ขึ้นรถรางชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

            พร้อมวิทยากรบรรยายเกล็ดประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอยุธยา

            แวะชมวัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ

            ลงรถที่วัดมงคลบพิตร นมัสการพระมงคลบพิตร

ทัศนศึกษาเจดีย์ วัดพระศรีสรรเพชญ์,วัดพระราม

เดินชมคุ้มขุนแผน  นมัสการศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา

เพื่อกลับไปขึ้นรถที่หลังศาลากลางจังหวัดเก่า

16.30น.           กลับวัดใหญ่ชัยมงคล เตรียมเข้าที่พัก

17.00น.                 เข้าที่พัก ทำสรีรกิจ เตรียมทำวัตรเย็น

19.00น.                 ปฏิบัติภาวนา ณ พระธาตุเจดีย์

11 ธ.ค. 63   ลงทะเบียน

08.00-09.30น.           ลงทะเบียนเข้าอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล(+ของใช้ส่วนตัว)

09.30-11.00น.           ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม รับศีลแปด (ใช้คู่มือ วัชรธรรมสถาน )

11.00-12.00น.           รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00น.           จัดเตรียมที่พัก เตรียมปฏิบัติภาวนาของตนเอง

13.00-14.00น.           เดินจงกรม

14.00-16.00น.           อบรมปฏิบัติภาวนา

16.00-18.00น.           ทำความสะอาดบริเวณสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม+สรีรกิจ

18.00-19.00น.           เดินจงกรม

19.00-20.00น.           ทำวัตรเย็น

20.30-24.00น.           นั่งฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา ณบริเวณพระธาตุเจดีย์

(+เต็นท์นั่ง+ผ้าห่ม+ผ้าปูนั่ง)

12 ธ.ค. 63   ปฏิบัติภาวนา

03.00น                        ตื่นนอน-สรีรกิจ

04.00-06.00น.          ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติภาวนา

06.00-07.00น.           เดินจงกรม

07.00-09.00น.           รับประทานอาหาร พักผ่อน

09.00-11.00น.           ปฏิบัติภาวนา

11.00-13.00น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.           เดินจงกรม

14.00-16.00น.           อบรมปฏิบัติภาวนา

16.00-18.00น.           ทำความสะอาดบริเวณอบรมปฏิบัติธรรม+สรีรกิจ

18.00-19.00น.           เดินจงกรม

19.00-20.00น.           ทำวัตรเย็น

20.30-24.00น.           นั่งฟังธรรม ภาวนาบริเวณพระธาตุเจดีย์

13 ธ.ค. 63   ปิดอบรม

03.00น                        ตื่นนอน-สรีรกิจ

04.00-06.00น.          ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติภาวนา

06.00-07.00น.           เดินจงกรม

07.00-09.00น.           รับประทานอาหาร พักผ่อน

09.00-11.00น.           ปฏิบัติภาวนา

11.00-12.00น.           รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00น.           ทำความสะอาดที่พัก-เก็บของ

14.00-15.00น.           พิธีปิดการอบรม

กราบลาท่านเจ้าอาวาส/คุณแม่สมจิตร

 

 ไม่มีความคิดเห็น: