วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมในวาระครบ 33 ปี มูลนิธิดวงแก้วฯ

 กิจกรรมในวาระครบ 33 ปี มูลนิธิดวงแก้วฯ

เราขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่รัก ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณกุศลเหล่านี้เพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินเกิด สยามประเทศที่เรารักและหวงแหนแห่งนี้ ให้พี่น้องของเรามีความสุข สมบูรณ์ทั้งกายและใจตลอดไป

โครงการกิจกรรมในวาระ 33 ปี มูลนิธิดวงแก้วฯ (2531-2564)

โครงการในปี      2563-66

โครงการด้านการแพทย์

1.            สร้างอาคาร 75ปี หลวงปู่สาครฯ รพ.ทองผาภูมิ งบประมาณ 10 ล้านบาท

2.            สร้างอาคาร 72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต รพ.หนองวัวซอ งบประมาณ 10 ล้านบาท

 

3.            สร้างอาคารสงฆ์อาพาธ 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ฯ รพ.หนองวัวซอ งบประมาณ 30 ล้านบาท

 

4.            จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้รพ.ในชนบทที่ขาดแคลน

 

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

1. จัดสร้างเสนาสนะ วัดป่า “หลวงตาพระมหาบัว” ถวายพ่อแม่ครูจารย์บุญมี ถ้ำเต่า งบประมาณเบื้องต้น 15 ลบ.

2.  จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  ณ วัดป่าศรัทธาถวาย จ. อุดรธานี    

     ขนาดฐานประมาณ 25*25ม. สูงประมาณ 30ม.      งบประมาณเบื้องต้น 16 ลบ.

3.  บูรณะเสนาสนะวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ สร้างพระอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต

     ทำถนนเข้าวัดและภายในวัด ปิดทองพระเจดีย์บัวแก้วฯ  งบประมาณเบื้องต้น 9 ลบ.     

4. จัดสร้างศาลาสร้างบุญบารมี-๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

     เป็นอาคาร คสล.ชั้นครึ่ง ขนาดประมาณ10*18ม. งบประมาณเบื้องต้น 2 ลบ.

5.  จัดสร้างศาลาที่พักสงฆ์-พระอาคันตุกะ-๑๐๘ ปี ญาณสังวรานุสรณ์ ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

     เป็นอาคาร คสล.ชั้นครึ่ง งบประมาณเบื้องต้น 2 ลบ.

6. จัดสร้างกุฎีรับรองพระเถระ ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์   งบประมาณเบื้องต้น 3.5 แสนบาท

7.  จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่าบัวแก้วฯ เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา

8. โครงการให้ความรู้เรื่องพระธรรมวินัย-ธรรมะเช่นจัดทำสื่อธรรมะ

9. จัดอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน และจัดอบรมนอกสถานที่ เช่น ป่าช้า, อุทยานแห่งชาติ, วัดป่ากรรมฐาน ฯ

10.  จัดโครงการ ส่งเสริมและเผยแผ่พระธรรมวินัย -จาริกบุญปฏิบัติภาวนาใน/ต่างประเทศ

11. จัดจาริกแสวงบุญประจำปี เช่น ทริปบุญผ้าอาบน้ำฝน/เทียนพรรษา, ทริปบุญผ้าจำนำพรรษา, ทริปบุญกฐินฯ

12. จัดอบรมโครงการธรรมะจากพระโอษฐ์ ต่อเนื่องปีที่ 20

 

 

โครงการส่งเสริมการศึกษา

1. จัดทำอาคารให้ รร.ในชนบทที่ขาดแคลน

2. คัดเลือก รร.ในชนบทที่ขาดแคนเพื่อจัดสร้างซ่อมแซมถาวรวัตถุ และมอบทุนการศึกษาให้

 

โครงการสาธารณะประโยชน์เช่น

1.จัดทำระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านถ้ำผาดำ ต.แม่ตื่น จ.ตาก ประมาณ 70 หลังคาเรือน

    ภายใต้การดูแลของพระอาจารย์มหาสมควร วัดถ้ำผาดำ งบประมาณเบื้องต้น 2 ลบ.

 

2. โรงทาน รพ.ห้วยพลู 100,000 บาท

3. มอบของปีใหม่ชาวบ้าน 300,000 บาท

4.โรงทานรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 100,000บาท

5. เลี้ยงปีใหม่เด็กๆบนดอยแม่ตื่น จ.ตาก 300,000 บาท

 

โครงการต่อเนื่องปี  2562-63

1.            สร้างวัดป่ามหาวัน น่าน ถวายครูจารย์อัครเดช (ตั๋น) วัดบุญญาวาส งบประมาณ 29ล้านบาท

 

สนใจร่วมสนับสนุนโครงการหรือสนับสนุนเป็นทุนสำหรับจัดซื้อของต่างๆ

กรุณาติดต่อ  คุณกาญจนา เลขาธิการมูลนิธิฯ

โทร 085-123-9952 หรืออีเมล์ vacharadham@gmail.com

ได้ที่ ธ.ทหารไทย เลขที่ 040-2-33624-2  ชื่อบัญชีวัชรธรรม

ส่งหลักฐานการโอนมาที่อีเมล์หรืออินบ๊อกซ์  เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้

กราบขอบพระคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น: