วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ครูจารย์เมตตาสร้างกุฏี สำหรับ-ภาวนาสัญจร

💖 ครูจารย์เมตตาสร้างกุฏี สำหรับ-ภาวนาสัญจร
โครงการ-ภาวนาสัญจร-นอกจากจะไปปฏิบัติภาวนากันที่สุสาน, วัดร้าง,โบราณสถานและ้ว เรายังไปยังวัดพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สัปปายะ และไม่ทำความเดือดร้อนให้ท่านด้วย
เดือนก่อนมาดูที่พักภาวนาแถวๆสุสานที่ชลบุรี ได้กราบเรียนขออนุญาติครูจารย์หลวงตาแดงท่านพาเพื่อนๆไปภาวนาที่วัด ท่านจึงเมตตาสร้างกุฏีพักภาวนาไว้ให้เพื่อนๆได้ภาวนากัน ตอนนี้เสร็จไปหลายหลังแล้ว กราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณหลวงตามากๆครับ พวกผมจะจัเวลาไปกราบขอพักภาวนากันให้สมกับเจตนาของครูจารย์ครับ
ที่พักภาวนาที่เราไปกันอาจไม่ได้สะดวกสบายหรูหรานัก แต่เหมาะแก่การภาวนา ครูจารญหลวงตาพระมหาบัวท่านเล่าให้ฟังเสมอๆตอนที่เราอยู่ที่วัดว่าการภาวนาตามปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นไม่เคยสะบาย ครูจารย์ใหญ่-ท่านอาจารย์มั่นไม่เคยใส่ใจเรื่องการกินอยู่ กุฎิ ศาลา เสนาสนะว่าจะเป็นเช่นไร ปานะ-จะมีน้ำตาลน้ำหวาน ไม่ต้องคิดถึง แต่ปัจจุปัน-แตกต่างกันอย่างมากนัก พวกเราขอเดินตามทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินกันต่อไปครับ อดบ้างลำบากบ้าง ก็ฝึกเอา จะลำบากบ้างก็คงคุ้นชินสำหรับเด็กวัดอย่างเราแล้ว ไม่ได้รำรวย ปัจจัยที่พอมีก็ทำตามทางที่ครูจารย์นำพา ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติภาวนา งานสาธารณสงเคราะห์ไปตามที่พอ กระทำได้เท่านั้น กราบระลึกพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน❤️

ไม่มีความคิดเห็น: