วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

12มีค.65 ธรรมะจากพระโอษฐ

 12มีค.65 ธรรมะจากพระโอษฐ
ณ วัดฉิมทายิกาวาส เช้านี้เรารวมกันได้หกคน ไปฟังธรรมบรรยาย “ธรรมะจากพระโอษฐ” จากท่านอาจารย์ดร.มหาบูรณะ เช้าออกจากบ้านกันหกโมงรีบไปช่วยท่านอาจารย์จัดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จก็ถวายจังหันเช้าท่านอาจารย์ แปดโมงเช้าเริ่มฟังธรรม วันนี้เป็นเรื่องจาก “มหาปทานสูตร “ ตอน พุทธวงค์ ที่ทรงแสดงแก่พระญาติ ณ เมืองกบิลพัสดุ์
เริ่มต้นท่านเริ่มจากโอวาทปาติโมกข์จากวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ถึงเรื่องราวแล้วความสำคัญในใจความคำสอนหลักๆเช่นอุดมการณ์ หลักการและคุณสมบัติของผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนา ในสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านแสดงโอวาทปาติโมกข์อยู่ยี่สิบพรรษาต่อมามีพระภิกษุที่ไม่บริสุทธิ์เข้าร่วมท่านจึงให้พระสวดกันเองเป็นอานาปาฏิโมกข์ ก่อนที่ท่านจะแสดงท่านได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแสดงเช่นไร จึงทราบว่าทุกพระองค์ก็จะแสดงไม่แตกต่างกัน
ในเรื่องพุทธวงค์ท่านยกพระพุทธเจ้าวิปัสสี ในกัปที่91มาแสดงพุทธประวัติของท่านเช่นคุณสมบัติของพระมหาสัตว์(พระโพธิสัตว์)16ประการ มหาบุรุษลักษณะ32ประการเป็นต้น แต่ในสมัยท่านวิปัสสี ท่านทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เพียงสามครั้งห่างกันหกปี (ท่านมีอายุขัย80000ปี)ครั้ง1มีสงฆ์168000รูป ครั้ง2มีหนึ่งแสนรูปครั้งสามมีแปดหมื่นรูป
ใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์นั้นรวบรวมธรรมไว้ทั้งหมดเช่นกัน ทั้งศีลสมาธิและปัญญา ดังที่เรามักสรุปกันอยู่เนื่องๆว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ดังนั้นเมื่อเราจำได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา สิ่งที่เราต้องการ/จำเป็นต้องกระทำก็คือ นำหลักธรรมคำสอนนั้นมาปฏิบัติให้ได้
จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม คือ พระนิพพาน-การดับ สงบ เย็น ไม่ทุกข์ร้อนอีกต่อไป
ตลอดทางสายนี้ ขันติ ความอดทนอดกลั้น จำเป็นอย่างยิ่ง (อดทนทุกข์ยาก อดทนลำบาก อดทนเจ็บช้ำน้ำใจ)
การฆ่าสัตว์/การเบียดเบียนสัตว์อื่น มิใช้แนวทางการปฏิบัติ)
แนวทางหลัก
การงดบาปอกุศล กรรมชั่วทั้งมวล_กาย/วาจา/ใจ
การทำความดี กุศลกรรมบท _กาย/วาจา/ใจ
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงให้ได้ หมั่นประกอบความเพียรในอธิจิต
***การเข้าถึงธรรมนั่นต้องพัฒนาที่จิต การมุ่งบุญภายนอกแต่ขาดการปฏิบัติภายในจิตนั้น ย่อมมิอาจเข้าสู่จุดหมายปลายทางได้เลย *** บุญที่เจือปนด้วยกิเลสมักสร้างภพสร้างชาติให้เนิ่นนานยิ่งขึ้นๆ***
คุณ, Darmp Hungsasoot, วินัย ลุนพรม และ คนอื่นๆ อีก 70 คน
ความคิดเห็น 16 รายการ
รักเลย
รักเลย
แสดงความคิดเห็น
แชร์

ไม่มีความคิดเห็น: