วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ พระประธาน ณ อาคาร " 72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี

 22.2.22
ครูจารย์บุญมีเมตตาทำฐานพระประธานให้ใหม่
สวยงามขึ้นมากเลยครับ
พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
พระประธาน ณ อาคาร
" 72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต"
รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น: