วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภาวนาสัญจร 8.โบราณสถานร้าง

 
ภาวนาสัญจร 8.โบราณสถานร้าง วัดจงกรม

ผ่านมิติกาลเวลาแล้วก็เริ่มปฏิบัติภาวนากัน อากาศกำลังสบายๆไม่ร้อนไม่หนาว แต่มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตอนเย็น พอตกเย็นเราจึงต้องย้ายที่ไปที่ที่มีที่หลบฝนได้กันครับไม่มีความคิดเห็น: