วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประวัติโดยสังเขป หลวงปู่ ณรงค์ บ้านเพ

 ประวัติโดยสังเขป หลวงปู่ ณรงค์ บ้านเพเพื่อนๆหลายท่าน ยังไม่รู้จักหลวงปู่ จึงขอลงประวัติสังเขปของท่านให้ทราบนะครับ จะได้มาร่วมบุญสร้างเจดีย์ถวายท่านกันครับ จากหนังสือรวมธรรมะของท่านครับ
“เล่มเดียวจบ นิพพาน 💖
พระอธิการณรงค์ มหาวีโร มีนามเดิมว่า ณรงค์ แซ่ชั้ง เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ ๒๔๘๓ ปีมะโรง ณ หมู่บ้านหนองกร่าง ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรชายคนเดียวของ นายติ๊ดเต่ง แซ่ซั้ง ซึ่งเกิดกับนางกิมฮวย แช่ชั่ง บิดามารดามีอาชีพค้าขาย ครั้นเด็กชายณรงค์มีอายุเพียง ๔ ขวบก็ได้สูญเสียมารดาไป จากนั้นมาได้อยู่กับบิดามาตลอด ได้รับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เด็กชายณรงค์เป็นคนมีความทรงจำดี มีความฉลาด จึงสามารถสอบได้คะแนนดีมาโดยตลอด บิดามีความปรารถนาจะให้บุตรชายของตนมีอาชีพค้าขายเช่นเดียวกับตน เดิมที่เป็นเกษตรกรทำสวนทำไร่มาก่อน ต่อมาภายหลังพอจะมีเงินทองเก็บออม ก็เปลี่ยนอาชีพมาทำค้าขายจนเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดี ในกาลต่อมาทำการค้า อยู่ที่ศูนย์การค้าจังหวัดระยอง ด้วยอุปนิสัยที่ชอบความสงบ รักสันโดษ มาตั้งแต่ เด็กๆ เมื่อไม่ถูกเกณฑ์ทหาร นายณรงค์ แชซั้ง จึงได้ขออนุญาตบิดาบวช แม้ท่านเป็นบุตรเพียงคนเดียวที่บิดารักและห่วงมาก นายณรงค์ แช่ซั้ง ได้เข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี ท่านพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรีในขณะนั้น เป็น พระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "มหาวีโร" และได้อยู่จำพรรษา ณ วัดนาเขื่อน เป็นเวลาประมาณ ๕ ปี ในระหว่างนั้นท่านได้ยินกิตติศัพท์ของ หลวงพ่อใช่ สุชิโว (พระครูวิสุทธิสังวร) เจ้าอาวาสวัดปาลิไลยวัน (เขาฉลาก) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่าเป็นพระเถระที่มีข้อวัตรปฏิบัติดี มักน้อยและสันโดษท่านจึงได้กราบขออนุญาตพระอุปัชฌาย์เพื่อไปศึกษาและปฏิบัติกับหลวงพ่อใช่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึงปีพ.ศ. ๒๕๑๔ จนมีพื้นฐานด้านปริยัติและปฏิบัติจึงได้ รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลและสั่งสอนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาที่ สำนักสงฆ์โฆสิตารามบนเขาเขียวในระหว่างนั้นมีพระภิกษุชาว ต่างประเทศได้มาอยู่ร่วมจำพรรษากับท่านที่เขาเขียวด้วยหลายรูปเช่น ท่านโรเบิร์ต สุเมโธ (พระพรหมวชิรญาณ) ท่านปุริโส ท่านปภากโร ฯลฯ ที่เขาเขียวนี้ป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่งท่าน จึงได้อยู่ ณ ที่นี้ ๓ พรรษา พอออกพรรษาท่านได้เดินทางไปกราบเยี่ยม ครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานหลายองค์อาทิ หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัดเลย หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบึ้ง จังหวัดเลย และกลับมาจำพรรษาที่เขาเขียว หลังออกพรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านได้เดินทางไปกราบเยี่ยมครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานอีกครั้ง เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์) วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย หลวงปู่ขาว อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู และ หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร) ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้ไปศึกษาและปฏิบัติกับ หลวงพ่อชา สุภัทโท(พระโพธิญาณเถร) ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี และได้ไปจำพรรษาที่วัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงหลังออกพรรษาท่านได้เดินทางมาเยี่ยมโยมบิดาที่จังหวัดระยอง ในขณะนั้นท่านได้มีความคิดที่จะแสวงหาสถานที่ภาวนาในแถบใกล้ทะเล เพราะท่านชอบอากาศทะเลที่ปลอดโปร่งสบาย สุดท้ายท่านได้มาปักกลดภาวนาอยู่ ณยอดเขาเปล็ด อันเป็นที่ตั้งของวัดบ้านเพในปัจจุบัน ชาวบ้านสนใจมาขอฟังธรรมจากท่าน จนเกิดความเสื่อมใสศรัทธาและได้รวมกลุ่มกันนิมนต์ให้ท่านได้อยู่โปรดญาติโยมชาวบ้านเพ อันเป็นที่ดินของ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ได้ทรงถวายไว้ให้สร้างวัด วัดบ้านเพจึงค่อยๆ เป็นรูปร่างขึ้นมานับจากปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยแรงกายแรงใจและการต่อสู้ ของท่านรวมถึงลูกศิษย์วัดบ้านเพ (รำไพพรรณีวัน) จึงได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑
พระอธิการณรงค์ มหาวีโร ได้อยู่จำพรรษา ณ วัดบ้านเพ (รำไพพรรณีวัน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงมรณภาพด้วยโรคชราในคืน "วันอัภูฐมีบูชา" เวลา ๐๓.๔๘ น. ซึ่งตามหลักพุทธศาสน์ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมสิริอายุ ๗๙ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน
ปีนี้เรียนเชิญมาร่วมบุญกฐินกันนะครับ
ประมาณวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
ร่วมบุญได้ที่
1. เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิดวงแก้ว” ปณ.สมุทรปราการ จ่าหน้าซองถึง
พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท์ รน.
เลขที่ 1/1 ซ.23 กันตะบุตร ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2. ร่วมบริจาคผ่านทาง ธนาคารทหารไทย
2.1 ชื่อบัญชี “ มูลนิธิดวงแก้ว ” เลขที่ 082-229-2876 สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
2.2 ชื่อบัญชี “วัชรธรรมสถาน” เลขที่ 040-2-33624-2 สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่
Email: vacharadham@gmail.com หรือ ที่โทรสาร 02-049-7184
3. ประสานงานสนับสนุนโครงการ
โทร.085-1239952 และ 081-8755588
💖 หรือทางไลน์ id line dkf33 นะครับ❤️
สำหรับผู้ร่วมบุญ 1000บาทขึ้นไปและไม่รับใบเสร็จ
จะมีหนังสือคำสอนหลวงปู่ให้1เล่มนะครับ
ปัจจัยทั้งหมดเพื่อร่วมบุญสร้างพระเจดีย์ถวายหลวงปู่ครับ
กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่านที่lind id :dkf33 ครับ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "เล่มเดียวจบ เล่ม นิพพาน หลวงพ่อณรงค์ มหาวีโร วัดบ้านเพ (รำไพพรรณีวัน) UL"
คุณ, Darmp Hungsasoot, วินัย ลุนพรม และ คนอื่นๆ อีก 78 คน
ความคิดเห็น 14 รายการ
แชร์ 14 ครั้ง
รักเลย
รักเลย
แสดงความคิดเห็น
แชร์

ไม่มีความคิดเห็น: