วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดถ้ำสหาย ลป.จรรเรียน 6 กค.63ถวายผ้าอาบน้ำฝน/เทียนพรรษา ครูจารย์จรรเรียน ถ้ำสหาย
และกราบถวายไทยธรรมไว้กับคุณแม่ลำไย 
ไว้ใช้สำหรับพระสงฆ์ในวัด

ไม่มีความคิดเห็น: