วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดป่าสีห์พนม ลป.บุญมา 5 กค.63

จาริกบุญผ้าอาบ  วัดป่าสีห์พนม ลป.บุญมา 5 กค.63

กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา ลป.บุญมา

ธรรมะโอวาท ลป.บุญมา

1.สัจจะ การปฏิบัติภาวนา ในพรรษา 

ระยะเวลา 3 เดือนของการเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าให้พระเร่งปฏิบัติภาวนา 
ส่วนฆราวาสเราก็เช่นกันให้หมั่นทำวัตร(ทานวัตร ศีลวัตร ภาวนาวัตร)ตลอด3เดือน 
นอกจากทำทานแล้ว ศีล เป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยศีลห้า ให้ทำให้สมบูรณ์
และหมั่นภาวนา


2. พิจารณา กาย / ใจ 
ในโลกนี้มีแต่ธาตุ 4 ขันธ์ 5 เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวทุกข์ ที่เราหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา
กาย / ใจนั้นไม่ใช่อันเดียวกัน ต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นคนละส่วนกัน 
ต้องมีศรัทธามีความเพียร ในการภาวนาไม่ใช่จะเห็นกาย/ใจแยกกันได้เลย 
เหมือนการปลูกถั่วปลูกมัน ไม่ใช่ลงมือปลูกปุบ ก็จะขุดให้ได้ถั่วหัวมันเลย
หมั่นสร้างบุญกุศลเจริญภาวนา พิจรณาไปๆโดยตลอด

3. สร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ทุกวันให้ทำทาน รักษาศีล หมั่นฟังธรรมะ(ซึ่งปัจจุบัน สามารถหาฟังได้ง่ายๆเช่น เปิดเทป/ยูทูปฟังทุกวันๆ เพื่อสร้างอาจารศรัทธาให้เกิดขึ้น จะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น: