วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดป่าบ้านตาด 5 กค.63

ไม่ว่าจะมากราบพ่อแม่ครูจารย์ท่านใด 
ทุกครั้งเราจะต้องพยายามหาเวลามากราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวเสมอ
ถึงแม้ท่านจะจากเราไปแล้วก็ตาม
เราถวายเทียนพรรษาผ้าอาบ กับท่านสุริยนต์ พระศาลาแทน
มาครั้งนี่้ตั้งใจจะไปกราบดูแลท่านอาจารย์ เชอรี่ 
พระชาวต่างประเทศอวุโส กว่า55พรรษา ที่นี่
ขณะนี้ท่านอาพาธ เป็นเส้นเลือขอดที่ขาทั้งสองข้าง 
แต่ประสานงานกับลูกศิษย์ท่านไม่ทันเลยไม่ได้โอกาสไปดูแล คงต้องเป็นครั้งหน้าแล้วครับ
ขณะเราบวชอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ ท่านก็ให้ความเมตตา อบรมเราบ่อยครั้งทีเดียว 
คร้้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตอบแทนพระคุณท่านแล้วครับ

ธรรมะท่านสุริยนต์
พระแม้พรรษายาวนานก็อยากลาสิกขาลาเพศได้
ถ้าไม่มีความเพียร ไม่มีความอดทน ยากนักที่รักษาพระธรรมวินัยไว้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: