วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดพระพุทธบาทบัวขาว 6 กค.63พระอาจารย์ประมวล สมปุญโญ (โบ้ย) วัดพระพุทธบาทบัวขาว
กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา
พระอาจารย์โบ้ย วัดพระพุทธบาทบัวขาว


ไม่มีความคิดเห็น: