วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดพระธาตุฝุ่น ลป.เลื่อน 5 กค.63
กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา  ลป.เลื่อนธรรมะโอวาทลป.เลื่อน

เนื่องจากอาการป่วยของหมอปิโยรสเป็น เหตุ
ท่านจึงให้โอวาทหัวข้อธรรมเรื่องการเจ็บป่วย

ท่านว่ากายเจ็บกายป่วยก็ให้เอามาพิจารณาว่ากายคือธาตุ4ขันธ์5เท่านั้น คนละส่วนกับจิต

ถ้ากายป่วยพาจิตป่วยไปด้วย นั่นเป็นการกอดทุกข์ไว้ เราจึงควรพิจารณากายว่าเป็นของสกปรก เหมือนถังส้วมเต็มไปด้วยขี้ต่างๆ
แม้อาหาร/น้ำสะอาดที่ใส่เข้าไปก็ออกมาสกปรก เพื่อให้เราละกายเสียได้ว่าไม่ใช่เรา

ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไม่ต้องมาเกิดอีก เพราะจะทุกข์เพราะขันธ์ 5 คือกองทุกข์
ถ้ามันจะพังก็ให้มันพังไป กายนี้เป็นเครื่องมือในการทำกรรม
ใช้มันจนใช้ไม่ได้ แล้วก็เปลี่ยนไป 

ท่านเน้นที่การรักษาศีล ภาวนา พัฒนาจิตไปโดยตลอด อย่าไปให้ความสำคัญกับกายนี้นัก 
เพียรสร้างบุญกุศล ทาน  ศีล ภาวนา อย่าให้ขาด

ไม่มีความคิดเห็น: