วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดป่าภูหินร้อยก้อน ลพ.สุนทร 6 กค.63


กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา
พระอาจารย์สุนทร

ธรรมะโอวาท จากพระอาจารย์สุนทร

เวลาเหลือน้อยแล้ว จะทำอะไรให้รีบทำ(ทาน ศีล ภาวนา)
เตรียมกาย/ใจให้พร้อม เมื่อทำไว้ดีแล้ว ความกลัวในการจากไปย่อมไม่มี พร้อมแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น: