วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ วัดป่าหนองแสง ลป.เสน 6 กค.63กราบทำวัตร พ่อแม่ครูอาจารย์ ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา
หลวงปู่เสน

หลวงปูอาพาธอยู่หลายสัปดาห์หลังเผาทำลายแบบพระเศียรพระใหญ่ไป หลวงปู่ให้พรว่ายังไม่ให้เราตายเร็วนักให้อยู่ทำบุญไปก่อน และยังให้น้ำมันเลียงผาสมุนไพรมาอีกสำหรับทุกๆคนในคณะ  กราบขอบพระคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น: