วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จาริกบุญผ้าอาบ 4กค. พระอจ.ปิ๋ว
กราบทำวัตรพ่อแม่ครูอาจารย์ปิ๋ว และกราบถวายผ้าอาบน้ำฝน/เทียนพรรษา ณ SCG แก่งคอย สระบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: