วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

รางวัล "คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอบธรรมราชา "


กราบขอบพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สำหรับรางวัล "คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอบธรรมราชา " ดำเนินตามรอยเท้าท่าน….ตลอดไป
 

ไม่มีความคิดเห็น: