วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

บทสนทนาเรื่องพระธรรมวินัย


 บทสนทนาเรื่องพระธรรมวินัย

🙏🙏🙏
ครูจารย์วิทยาท่านเป็นครูจารย์ท่านหนึ่งที่สนใจเรื่องพระธรรมวินัยมาก ขณะสนทนากันก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัยจึงขอยกบางส่วนบางตอนมาแบ่งปันกันนะครับ💖
ถึงแม้ว่าจะมีพระที่กระทำไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอยู่ แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องไปตัดสินต่อว่าท่าน สิ่งที่ควรกระทำ คือการกระทำทางอ้อมเช่นการสอบถามท่านเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องนั้นๆ หรือส่งเสริมความรู้เรื่องนั้นๆให้ท่านทราบ หรือกราบเรียนปรึกษาครูอาจารย์/พระผู้ใหญ่ที่ปกครองท่านหรือที่ท่านเคารพเป็นต้น เพราะอย่างไรเราก็เป็นฆราวาส การถกเถียงถูกผิด ถ้าหากจะมีก็ควรกระทำเฉพาะส่วนตัวกับท่านโดยตรงก่อน
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเจตนาในการกระทำ -- เช่นการแสดงอานิสงส์ของการทำบุญ---- มีตัวอย่างมากมายที่มักจะเอาผลของทานมาแสวงหาลาภสักการะจากการทำบุญทำทานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมีค่าเช่นเงินทอง หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่นอานิสงส์ของการก่อสร้างฯ การทำถนน การสร้างพระเจดีย์ฯมากมาย ในเรื่องนี้ที่จะพอสรุปอย่างหยาบๆง่ายๆก็คือ เมื่อฆราวาสได้ทำบุญมาแล้วการกระทำทานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์จะแสดงผลของทานนั้นๆ ย่อมเป็นการสมควรเพื่อให้เกิดปิติในผลการกระทำของเขา แต่ถ้าการแสดงผลของทานนั้นๆ ก่อนการ กระทำทาน โดยเฉพาะเพื่อมุ่งหวังลาภสักการะ เงินทองของมีค่าจากเขา.....นั้นเป็นการผิดพระธรรมวินัย💔

ไม่มีความคิดเห็น: