วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าพักภาวนา ณ วัดป่าบัวแก้วฯ

วัดป่าบัวแก้ว  ญาณสัมปันนุสรณ์ 
มีนโยบายของวัดป่าบัวแก้วคือ
    "การส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามแนวทางวัดป่ากรรมฐาน

ดังนั้นควรวางธุระในหน้าที่การงานไว้ด้านนอก เมื่อเข้ามาอยู่ ณ
ที่แห่งนี้แล้ว ควรให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจตัวเองอย่างที่สุด เน้นการพัฒนาจิตใจด้วยการอยู่อย่างสันโดษและไม่รบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น
และให้ความเคารพสูงสุดต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กรุณาถอดยศถา บรรดาศักดิ์และตัวตนของท่านออก  เพราะผู้ปฏิบัติทุกท่านมีศักดิ์ศรี เสมอกัน ตามธรรมวินัยในพุทธศาสนานี้


ระเบียบสำหรับผู้มาปฏิบัติทั่วไป

-รับผู้ปฏิบัติได้ครั้งละไม่เกิน 1สัปดาห์ สูงสุด  หญิง2 คน ชาย2คน
-ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  สามารถถูกขอให้ออกจากวัดได้ทุกเวลา
-ผู้ต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัด ต้องส่งหนังสือแนะนำตนขอเข้าปฏิบัติ แจ้งวันเวลาที่จะขอเข้าและต้องได้รับอนุญาต จากประธานสงฆ์ ณ วัดป่าบัวแก้วก่อนจึงเข้ามาปฏิบัติที่วัดได้
-การเข้าพักต้องลงทะเบียนเข้าพักกับประธานสงฆ์พร้อมมอบบัตรประชาชนไว้จนกว่าจะลากลับ
-ไม่พูดคุยกัน, เคารพกันตามวัยวุฒิ และคุณวุฒิ,
หมั่นศึกษาหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
-ให้ความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์
-ไม่แสวงหาความสุขจากการตามใจตน
-จอดรถไว้เฉพาะที่จอดรถ ด้านหน้าบริเวณต้นไม้
ไม่ควรนำไปจอดบริเวณที่พัก
-ประตูรั้ววัดจะปิดหลังหมดเวลาจังหัน 
ไม่ควรออกจากบริเวณวัดโดยไม่ขออนุญาตสงฆ์
-ต้องนำของใช้ส่วนตัวต่างๆ มาเองเช่น ชุดขาว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้า และยาประจำตัวฯ
-อาคารของสงฆ์และที่พักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์  หากไม่มีเหตุจำเป็น    ไม่ควรเข้าไปรบกวน หรือวุ่นวาย

ผู้เข้ามาปฏิบัติในต้องถือศีล8
-ห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์
-ห้ามลักทรัพย์ หยิบถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
-อพรหมจาริยา คือไม่ผิดพรหมจรรย์ ไม่ถูกต้องเพศตรงกันข้าม
-ห้ามพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
-ห้ามดื่มสุราสิ่งมึนเมา  สูบบุหรี่ยาเสพติด       
-ห้ามรับประทานอาหารหลังยามวิกาล คือหลังเที่ยงวันถึงเช้าวันใหม่ 
-ห้ามลูบไล้ร่างกายด้วยของหอม แป้ง ห้ามทัดดอกไม้-เครื่องประดับและ ฟ้อนรำ-ฟังเพลง
-ห้ามนั่งนอนในเตียงสูงหรือเบาะ-ฟูกที่สูง-นุ่มสบาย

การรับประทานอาหาร
-โรงอาหารจะเปิดตลอด  24 ชั่วโมง  จะมีน้ำปานะไว้บริการสำหรับผู้ถือศีล 8  ซึ่งไม่สามารถทานอาหารได้หลังเที่ยงวันถึงพระอาทิตย์ขึ้นในวันใหม่ ไม่หุงหาอาหารทานเอง
-การรับประทานอาหาร  เพียงหนึ่งมื้อหลังพ่อแม่ครูอาจารย์ฉันจังหันแล้ว   และรับส่วนที่เหลือนั้นมาพิจารณา ควรนั่งแยกโต๊ะชาย-หญิง และไม่ควรพูดคุยกัน
-น้ำปานะที่มีบริการให้ควรระมัดระวังว่าส่วนใดสำหรับดื่มก่อนเที่ยง และส่วนใดสามารถดื่มได้หลังเที่ยง ไม่ทานอาหารหลังเที่ยงวันถึงพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่
-ไม่นำอาหาร นม ของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในที่พัก/ในอาคาร เพราะอาจจะทำให้ มด หนู แมลงสาบเข้าไปอาศัยในที่พักเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ ลำบากต่อการจัดการทีหลังได้ และเป็นการรบกวนผู้อื่นอีกด้วย

การใช้สิ่งของและอาคารต่างๆ
-เมื่อนำ ของใช้ต่างๆไปใช้ ควรนำกลับมาเก็บ
ที่เดิมทุกครั้ง
-การใช้น้ำ ไฟ พัดลม เมื่อใช้แล้วปิดทุกครั้งช่วยกันประหยัดเสมอ
-ควรคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอในการอยู่ร่วมกัน
ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
-ปิดประตูให้สนิททุกครั้งเมื่อเข้า-ออก ณ ที่ใดๆ เพื่อป้องกันสัตว์
แมลง ยุงฯลฯ เข้าไปรบกวนผู้อื่น

ระเบียบอื่นๆ
-ระเบียบการแต่งกายชุดขาว หรือ เสื้อขาว ผ้าถุง/กางเกงดำ
 ไม่อนุญาต  ให้มีลวดลาย ตัวหนังสือ สีสัน หรือบาง รัดรูป
 และกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน
-ผู้เข้าปฏิบัติในวัดควรเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลาทุกท่าน

ระเบียบการใช้ห้องน้ำ
-ควรช่วยรักษาความสะอาดหลังเสร็จธุระแล้ว                                           
 (ห้ามใช้สายชำระฉีดน้ำล้างพื้น และอื่นๆ) 
-ล้างเท้าและถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำ
-ทำความสะอาดก่อนออกจากห้องน้ำให้เหมือนก่อนเข้าไป
หรือสะอาดกว่าเดิม
-ปิดฝาถังน้ำโถส้วม และฝานั่งทุกครั้งเพื่อป้องกันแมลง
และยุงไปเพาะพันธุ์ หรือตกลงไปตาย
-ปิดประตูให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปรบกวน
-ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ เปิดรองไว้ใช้แต่พอดี
-ห้ามทิ้งผ้าอนามัย/กระดาษชำระลงในโถส้วม

ระเบียบการใช้ที่พัก
-เครื่องนอนในห้องพัก เมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาด ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เหม็นอับ หรือติดกลิ่นตัว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติท่านอื่นที่มาใช้ต่อไปได้ หากไม่ทำ อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรค หรือเกิดเชื้อรา กลิ่นเหม็น ที่จะทำให้ที่นอน และหมอนเสียได้
-ควรเคารพความเป็นส่วนตัวในห้องพักระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติด้วยกัน ของ ใช้ส่วนตัวควรเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่วางเกะกะ และต้องปัดกวาดเช็ดถู  ห้องพักทั้งก่อนเข้าพักและก่อนกลับบ้านให้เรียบร้อย
-ของใช้ส่วนตัวที่ได้ซักล้างไม่ควรเอาออกไปตากภายนอกอาคาร
  ควรตากในอาคารหรือที่สำหรับตากเท่านั้น
-ผู้ปฏิบัติหญิงไม่ควรเข้าไปเขตที่พักฝ่ายชาย
  และบริเวณที่พักของพระสงฆ์
- ผู้ปฏิบัติชายไม่ควร ไปเขตที่พักผู้ปฏิบัติหญิง
-ไม่สูบบุหรี่-ไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท
-ผู้ปฏิบัติหญิงควรช่วยทำความสะอาดครัวและบริเวณที่พักหญิง
  ให้สะอาดเสมอ และหมักเศษอาหารทุกวัน
-ผู้ปฏิบัติชายควรช่วยทำความสะอาดอาคารพักและอาคารต่างๆพร้อมดูแลเรื่องต้นไม้ใบไม้ที่ต้องตัดแต่ง,เผาขยะ,ติดตามครูอาจารย์ไปบิณฑบาต งานที่ได้รับมอบหมาย และงานที่สมควรต่างๆ
-ไม่นำอาหาร นม ของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในที่พัก/ในอาคาร เพราะอาจจะทำให้ มด หนู แมลงสาบเข้าไปอาศัยในที่พักเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ ลำบากต่อการจัดการทีหลังได้ และเป็นการรบกวนผู้อื่นอีกด้วย

ตารางกิจกรรมประจำวัน
03.00 น.         ระฆังแห่งสติ
04.00 น.         ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ    -เดินจงกรม            
06.00 น.         เตรียมอาหารถวายพระและใส่บาตร
07.30 น.         ถวายจังหันเช้าแด่พระสงฆ์  
เสร็จแล้ว รับอาหารจากสงฆ์มาพิจารณา
09.00 น.         ทำความสะอาดสถานที่ ครัว
เก็บเศษอาหารไปหมัก เผาขยะ   
10.00 น.         ธรรมปฏิบัติ นั่งสมาธิ-เดินจงกรม                     
12.30 น.         ถวายน้ำปานะพระอาจารย์                              
14.00 น.         ทำความสะอาดสถานที่                          
16.00 น.         ธรรมปฏิบัติ นั่งสมาธิ-เดินจงกรม                      
19.00 น.         ทำวัตรเย็น-       ฟังธรรม                                            
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.    อุปกรณ์เครื่องนอน 
--ถุงนอน   -ผ้าห่ม     -ผ้าปูที่นอน       -ปลอกหมอน
2.    รองเท้าแตะ
3.    ขันน้ำ
4.    สบู่,ยาสีฟัน+แปรงสีฟัน
5.    ผ้าถุง (หญิง) , กางเกงอาบน้ำ (ชาย)
6.    ผ้าอนามัย+กระดาษห่อ
7.    ยาประจำตัว, ยากันยุง
8.    ไฟฉาย
9.    ร่ม
หมายเหตุ :  การแต่งกายใช้เสื้อสีขาว หญิงผ้าถุงดำ ชายกางเกงดำ 

   (ควรเตรียมเสื้อผ้าให้ครบตามเวลาที่เข้าพักภาวนา)

ไม่มีความคิดเห็น: