วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

จิตว่าง 1主には自我を極力排除して、外界を全感覚で感じ取る

「無」の状態になり自身の境地へ向かうということが知ら

れています。

โดยหลักแล้ว จะเป็นการตัดอัตตาตัวตนออกไปอย่างสิ้นเชิง อยู่ใน

สภาพที่「ไม่มี(ว่างเปล่า)」รับรู้ความรู้สึกภายนอกทั้งหมด และ

เผชิญหน้ากับสิ่งที่มีอยู่ในตัวเอง
ในขณะที่จิตว่างเป็นสมาธิ ในระดับอุปจาร เราจะสามารถตัดความ

สนใจของจิตต่อสิ่งเร้าภายนอกออกไปได้ดดยกำหนดให้จิตมา

สนใจแต่เรื่องภายใน เช่นในกายหรือในใจของเรา(กาย-เวทนา-จิต-

ธรรม) ทำให้เราสามารถมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับเราได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นโดยมีการปรุงแต่งจากกิเลสน้อยลงมาก! ยังมีอยู่... แต่เห็นได้

ชัดเจนขึ้น แม้เวลาที่เป็นการเปรียบเทียบ-สัมพัทธ์ - ก็ดูเหมือนจะ

ขยายออกไป เหมือนเราดูภาพเคลื่อนไหวแบบช้าๆในหนัง เมื่อจิต

ละเอียดขึ้น สงบขึ้น ก็จะสามารถพิจารณาควบคู่ไปกับการรับรู้ใน

เรื่องนั้นๆได้***ก็ยังไม่เป็นจริงอีกเพราะมีการปรุงแต่งจากสัญญา

ความจำของตน เช่นเอาข้อธรรมมาพิจารณาตามธรรม ที่อยู่เบื้อง

หน้า จนจิตที่เหมือนเด็น้อย ได้เรียนรู้ แล้วยอมรับตามความรู้ที่เกิด

ขึ้นเฉพาะหน้านั้น เข้าใจตามนั้นก็จะเรียนรู้รับรู้ธรรมนั้นเข้าสู่จิต

(มิใช่ความจำในใจ) เสมือน มองเห็นพื้นหญ้าเขียวขจีอยู่เบื้องหน้า

พอโยนหินลงไปกลับพบว่าแตกแยกออกเป็นบึงน้ำมีจอกแหน

ปกคลุม- จิตก็จะรับรู้ได้ชัดเจนว่ามิใช้พื้นดิน และไม่กลับไปยึดว่า

เป็นพื้นดินอีกต่อไป
● ซาเซน...
● ในการปฏิบัติซาเซน ต้องมีห้องที่เงียบ ปราศจากสิ่งรบกวน ควรกินและดื่มให้พอดี ละทิ้งความสัมพันธ์อันเป็นความลวงทิ้งเสียทั้งหมด ปล่อยวางทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ไม่คิดถึงทั้งความดีและความชั่ว ความถูกต้องและความผิดพลาดทั้งปวง เช่นนี้จึงจะเกิดการหยุดกระแสแห่งหน้าที่อันหลากหลายของจิต ละท้งความคิดที่ต้องการบรรลุความเป็นพุทธะ การปฏิบัติเหล่านี้ ไม่เพียงแต่สำหรับรับใช้กับซาเซนเท่านั้น แต่สำหรับทุกขณะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันทั้งหมดด้วย
● ปูอาสนะบนพื้นที่ต้องการนั่ง และมีเบาะกลมวางรองไว้ด้านบน สามารถนั่งได้ทั้งแบบขัดสมาธิเต็มหรือครึ่ง วิธีที่สืบทอดกันมาแต่ก่อน เริ่มด้วยการยกเท้าขวาวางบนหน้าตักซ้าย แล้วยกเท้าซ้ายทับบนหน้าตักขวา จีวรหรือเสื้อผ้า ควรสวมไว้หลวมๆแต่เรียบร้อย จากนั้นวางมือซ้ายบนกึ่งกลางหน้าตัก แล้ววางมือขวาทับมือซ้าย ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างสัมผัสชนกันเบาๆ นั่งตัวตั้งตรงไม่เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวา ข้างหน้าหรือข้างหลัง หูทั้งสองควรอยู่ในระนาบเดียวกับไหล่ และจมูกของเธอต้องอยู่ในแวเดียวกับสะดือ
● ลิ้นควรแตะอยู่บนเพดานของปาก ปากและริมฝีปากปิดสนิท หรี่ตาลงเพ่งที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ สามรอบเพื่อล้างปอดอย่างเงียบๆผ่านรูจมูก สุดท้าย ขยับร่างกายและจิตของเธอเข้าสู่วิถีทางนี้ หายใจลึกๆ เอนกายไปทางซ้ายและทางขวา จากนั้นนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวดังก้อนหิน ไม่คิดถึงสิ่งใด จะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร ด้วยการอยู่เหนือทั้งการคิดและไม่คิด นี่คือรากฐานที่แท้จิงของซาเซน ฯ
[ 座禅 ]
ที่มา : ดวงตาแห่งสัจธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: