วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Yolanda Relief * Philippines Mission 2013


                 Most of them are Roofless and some are Homeless


But they will not be Hopeless


Because of you.....!   

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโยลันดาประเทศฟิลลิปปินส์ 1. ในส่วนของสาธารณะสุข Tacloban city ในส่วนของ Eastern Visaya Region ทั้งหมด  ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากในและต่างประเทศอยู่แล้วทั้งยาเวชภัณฑ์และอื่นๆ แต่ที่เขาขาดและต้องการคือชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ประมาณ800คน .ในส่วนนี้จะใช้งบประมาณเบื้องต้น150,000 บาท ให้มูลนิธิดวงแก้วฯรับผิดชอบ 2. ในส่วนความช่วยเหลือของรพ.Tacloban Medical Center มี2ส่วน • เรื่องเร่งด่วน*ซ่อมแซมหลังคาให้สามารถรับผู้ป่วยได้ ส่วนแรก500000บ. เป็นตัวหลังคา ส่วนสองเป็นฝาและการตกแต่งประมาณ600000บ.  สรุปในส่วนแรก 500000บ. สมาคม นร.เก่าฟิลลิปปินส์จะรับไป • เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์/ยา ที่ทางรพ.ขอมา ให้ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบริจาคให้ทางรพ.สมาคม นร.เก่าฟิลลิปปินส์จะรับไป  3. ในส่วนความช่วยเหลือของรพ.Tacloban City Hospital รพ.นี้เป็นรพ.ที่ดูแลเขตผู้ประสบภัยพิบัติโดยตรง รพ.เล็กๆชายเมืองทาโคบัน ไม่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ แต่พิจารณาแล้วเป็นรพ.ที่สำคัญและหลังคาเสียหายหมด ขึงสรุปว่าจะช่วยบูรณะหลังคาให้หนึ่งอาคารเฉพาะตัวหลังคาประมาณ4-5 00,000บาท ส่วนนี้ทางแพทย์ไทยที่จบฟิลลิปปินส์และสมาคม นร.เก่าฟิลลิปปินส์จะรับไปและจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคและขอชื่อเจ้าภาพติดประกาศไว้ที่รพ.ประมาณการ 40-50ท่านๆละ10000บาท  4. ในส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง ทำงานร่วมกับ SVD หลวงพ่อยูจีน ให้การช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านเป็นสองส่วน • เร่งด่วนขนาด6*4 / 8*5 ตรม. หลังละ 2-25000 บาท ผ่านทางหน่วยงานหลวงพ่อยูจีน ณ รพ.San Carlos โดยมูลนิธิดวงแก้วฯได้เริ่มต้นบริจาคไปแล้ว 4 หลังๆละ 20,000บ. ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมกัน • ระยะยาว สร้างบ้านให้ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านผู้ประสบภัยพิบัติ หลังละประมาณ 100000 บาท 5.นำยาและอุปกรณ์การแพทย์ อาหารเครื่องอุปโภค/บริโภคไปให้เมื่อ27พย.แล้ว 500000บาท

ไม่มีความคิดเห็น: