วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Disaster assistance Team - May2016


จาการที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกาะคิวชิว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่14 เมษายน 59
ผลของการเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ต่อถนนหนทางบ้านเรื่อนอาคารสาธารณะต่างๆอย่างมากโดยเฉพาะเมืองคุมาโมโต้และเมืองใกล้เคียง
ทางมูลนิธิดวงแก้วฯได้จัดส่งเสื้อผ้า ผ้าห่ม มูลค่าประมาณ 1.2ล้านบาทไปให้ที่รพ.คุมาโมโต้ เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจของคนไทย แม้ดูจะเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรเลย

                           ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น
                                     Kumamoto Quake Help  -APR/MAY 2016-
           1000 Blankets and 1500 sweater already sent to Kumamoto Kinoh Hospital all for 1.2M.Bath.

ไม่มีความคิดเห็น: