วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งานวางศิลาฤกษ์ พระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์" 21Feb.2016และแล้วงานก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์" ก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยการวางศิลาฤกษ์ของพระอาจารย์บุญมี และพลเอกจรัญ พิธีเริ่มโดยอาจารย์บางและคณะมาบวงสรวงอัญเชิญพระพรหมเทพเทวดาให้มารับทราบร่วมสร้างกุศลสร้างเจดีย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ต่อจากนั้นพระอาจารย์บุญมีก็เมตตามาวางแผ่นศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
7.30น.พวกเราร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์21รูป ถวายจังหัน ก่อนฉัน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จเราก็ถวายผ้าป่าร่วมสร้างเจดีย์ได้ยอดประมาณ4.8แสนบาท(ไม่หักค่าใช้จ่าย) มีเจ้าภาพใหญ่คือคุณไพบูลย์จากบีบีการพิมพ์และคุณฮั้วสมไชยและคุณซวงคนละ1แสนบาท
ก่อนพระอาจารย์บุญมีจะเดินทางกลับท่านเมตตามาปิดผนึกแท่นวางศิลาฤกษ์พร้อมบรรจุ เครื่องมงคลถวายองค์เจดีย์ไว้ด้วยสำหรับเป็นอนุสรณ์ให้คนในยุคหลังได้ทราบต่อไป งานนี้มีชาวบ้านมาร่วมกันมากทีเดียวทั้งมาช่วยงานมาทำโรงทานมาร่วมทำบุญ ต่อไปเขาคงดูแลเจดีย์นี้อย่างดีเพราะเขาเป็นคนร่วมสร้างมากับมือ ทางกทม.และจังหวัดใกล้เคียงก็มากันมากพอควรรวมแล้วน่าจะใกล้ๆ500ท่านได้ กราบขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในกุศลนี้และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรเป็นธรรมแล้วขอจงสำเร็จสมใจหมายตลอดไป ขอขอบคุณเพื่อนๆกับยาณมิตร น้องๆและทุกๆท่านที่มาร่วมมือร่วมใจกันทำให้งานพิธีนี้สำเร็จลุร่วงอย่างราบรื่นเช่นนี้ กราบขอบคุณจากใจ

ไม่มีความคิดเห็น: