วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Pray for Nepal *Nepal Mission-Thai Medical Volunteer*Pray for Nepal
มูลนิธิดวงแก้วฯดำริจะเริ่มสร้างบ้านพักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยชาวเนปาล ครั้งแรกก่อน30หลัง โดยมีสถานที่สร้างบ้าน คือ KIRTIPUR- 15. LANGOL แล้วนั้นอีกสามวันกรรมการมูลนิธิจะได้เข้าไปมอบทุนในการก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงานของเจ้าของบ้านและอาสาสมัคร รวมทั้งค่าบริหารจัดการของคณะพระภิกษุในการดูแลควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากขี้เรายังจะมอบข้าวสารอาหารแห้เครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มให้อีกด้วย ขณะนี้ของใช้ต่างๆได้ถูกลำเลียงไปเพื่อใช้ในโครงการแล้ว

งานต่อไปที่กำลังประสานเพิ่อดำเนินการต่อคือการสร้างที่พักรวมและโรงเรียนชั่วคราวสำหรับเด็กๆ เป็นโครงไม้ยาว ให้ใช้ได้ไปก่อน ซึ่งถ้าเรียบร้อยก็คงใช้งานไปได้สักระยะหนึ่ง ต่อจากนั้นเราคงสร้างหมู่บ้านถาวรให้พวกเขา เป็นหมู่บ้านพร้อมสาธารณูปโภค ถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปาฯลฯ (ถ้าเรายังมีกำลังอยู่ได้ถึงวันนั้น)
10-12มิถุนายน
แจกมอบทานข้าว9000กก.เกลือ600 น้ำมันพืช300ฯลฯเสร็จก็มามอบบ้านที่ทุมปาก้ากับทีมfront line Thailand 39หลังให้ชาวบ้านที่น่ารักมากๆพร้อมตรวจผู้เจ็บป่วยและซ่อมแซมสถูปประจำหมู่บ้านพุธแห่งนี้อีก200+$ทำให้คณะเรามีความสุขกันมากๆแต่เหนื่อยและหวาดเสียวทางเดินลงหมู่บ้าน มากๆ ขั้นต่อไปเราคงจะตั้งใจสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆชาวเนปาลที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก เรียนเชิญผู้มีกำลังความตั้งใจและมีความสามารถที่จะร่วมมือกันในบุญกุศลนี้มาร่วมมือกันเพื่อพวกเขาเหล่านั้นที่ตกอยู่ในความทุกข์นะครับ

ครั้งนี้เรามาทำในนาม มูลนิธิดวงแก้ว ณ แดนพุทธภูมิ ตั้งแต่การมอบยาเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และการประสานงานเพื่อความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในสามสัปดาห์แรก ในระยะต่อมาก็เป็นที่อยู่อาศัย เป็นบ้านชั่วคราวก่อน30-50หลัง ปลายเดือนมิย.นี้คงเป็นการสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆแล้วในชื่อมูลนิธิที่เปลี่ยนไปคงไม่ทำให้เราเปลี่ยนไปมากเท่าไรนะครับ

ผู้สนใจเชิญที่เดิมนะครับ
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน เลขที่บัญชี 040-2-33624-2

ไม่มีความคิดเห็น: