วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

กฐินประจำปี51 มูลนิธิดวงแก้ว23-26ตค.

กำหนดการทอดกฐินประจำปีมูลนิธิดวงแก้วและจาริกบุญ อีสานใต้ 9วัด

23 ต.ค.51
06.00น รถออกจากรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
08.30น. ถวายภัตราหารพระสงฆ์วัดป่าธรรมปิฏก
10.00น. พิธีทอดกฐินและถวายเสนาสนะทาน
11.00น. รับประทานอาหารร่วมกัน
12.00น. ออกเดินทางไปอุบลฯ
15.00น. ทอดผ้าป่าวัด บูรพาราม จ.สุรินทร์
17.00น. ทอดผ้าป่าวัด หนองป่าพง จ.อุบล
18.30น. รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พัก ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

24 ต.ค. 51
06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่ รร.
08.00น. ถวายภัตราหาร+ทอดผ้าป่าวัดดอนธาตุ
10.00น. ทอดผ้าป่า วัดป่าโพธิญาณ
11.30น. ทานอาหารกลางวันริมเขื่อนสิรินทร
13.00น. ทอดผ้าป่าวัดภูหล่น+วัดศรีบุญเรือง
18.00น. รับประทานอาหารเย็น..
19.00น. เสร็จแล้วเข้าที่พัก ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

25 ต.ค. 51
06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่รร.
08.30น. ถวายภัตราหารพระสงฆ์วัดป่ามณีรัตน์ พร้อมกับ ถวายผ้าพระกฐินและเสนาสนะทาน
11.00น. รับประทานอาหารพื้นเมืองอุบล
12.00น. ทอดผ้าป่าวัด สุปัฏวนารามเสร็จแล้วออกเดินทางไปเพชรบูรณ์
15.00น. ทอดผ้าป่าวัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม
17.00น. รับประทานอาหารเย็นที่....จ.ขอนแก่น20.30น. เข้าที่พักวัดผาซ่อนแก้ว

26 ต.ค. 51
05.30น. ทำวัตรเช้า
07.00น. ถวายภัตราหารเช้า
09.00น. ถวายผ้าพระกฐิน วัดผาซ่อนแก้ว
11.00น.ถวายภัตราหารเพลรับประทานอาหารร่วมกัน
12.00น.ออกเดินทางจากวัดผาซ่อนแก้ว
12.30น.ทอดผ้าป่า วัดป่าชัยชุมพล
15.00น. ทอดผ้าป่า วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
17.00น.ทอดผ้าป่าวัดมเหยงค์+วัดใหญ่ชัยมงคล
18.30น.รับประทานอาหารเย็น
20.30น.เดินทางกลับถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดที่ http://www.duangkaew.org/ Tel/Fax. 02-876-5399

ไม่มีความคิดเห็น: