วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาวนาสัญจร วัดใหญ่ชัยมงคล

 


ร่างจาริกบุญภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา

10 ธ.ค. 63   วัดใหญ่ชัยมงคล

เช้า              ธรรมบริกรกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสและคุณแม่สมจิตร

เสร็จแล้วช่วยจัดเตรียมสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม

บ่าย             ทัศนศึกษา อยุธยา เมืองหลวงเก่า นัดพบที่.....12.30น.

เย็น              ปฏิบัติภาวนา ณ พระธาตุเจดีย์

11 ธ.ค. 63   ลงทะเบียน     หน้าห้องอบรม/โรงอาหาร

08.00-09.30น.       ลงทะเบียนเข้าอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล(ของใช้ส่วนตัว)

09.30-11.00น.       ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม รับศีลแปด ( ใช้คู่มือ วัชรธรรมสถาน )

11.00-12.00น.       รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00น.       จัดเตรียมที่พัก เตรียมปฏิบัติภาวนา ของตนเอง

13.00-14.00น.       เดินจงกรม

14.00-16.00น.       อบรมปฏิบัติภาวนา

16.00-18.00น.       ทำความสะอาดบริเวณสถานที่อบรมปฏิบัติธรรม+สรีรกิจ

18.00-19.00น.       เดินจงกรม

19.00-20.00น.       ทำวัตรเย็น    หนังสือสวดมนต์ถ้ำเต่า

20.30-24.00น.       นั่งฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา ณ บริเวณพระธาตุเจดีย์ (เต็นท์+ผ้าห่ม+ผ้าปูนั่ง)

12 ธ.ค. 63   ปฏิบัติภาวนา

03.00น                  ตื่นนอน-สรีรกิจ

04.00-06.00น.       ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติภาวนา    หนังสือสวดมนต์ถ้ำเต่า

06.00-07.00น.       เดินจงกรม

07.00-09.00น.       รับประทานอาหาร พักผ่อน

09.00-11.00น.       ปฏิบัติภาวนา

11.00-13.00น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.       เดินจงกรม

14.00-16.00น.       อบรมปฏิบัติภาวนา

16.00-18.00น.       ทำความสะอาดบริเวณอบรมปฏิบัติธรรม+สรีรกิจ

18.00-19.00น.       เดินจงกรม

19.00-20.00น.       ทำวัตรเย็น    หนังสือสวดมนต์ถ้ำเต่า

20.30-24.00น.       นั่งฟังธรรม ภาวนาบริเวณพระธาตุเจดีย์

13 ธ.ค. 63   ปิดอบรม

03.00น                  ตื่นนอน-สรีรกิจ

04.00-06.00น.       ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติภาวนา    หนังสือสวดมนต์ถ้ำเต่า

06.00-07.00น.       เดินจงกรม

07.00-09.00น.       รับประทานอาหาร พักผ่อน

09.00-11.00น.       ปฏิบัติภาวนา

11.00-12.00น.       รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00น.       ทำความสะอาดที่พัก-เก็บของ

14.00-15.00น.       พิธีปิดการอบรม-กราบลาท่านเจ้าอาวาส/คุณแม่สมจิตร

ไม่มีความคิดเห็น: