วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การมอบของขวัญและเครื่องกันหนาว ให้เพื่อนๆพี่น้องในชนบท ตำบล ปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ 5 ธค 63

 ร่างกำหนดการมอบของขวัญและเครื่องกันหนาว

ให้เพื่อนๆพี่น้องในชนบท ตำบล ปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ
วันพ่อ 5ธค. เรามาทำบุญถวายพ่อหลวงกันครับ
เช้าออกจากกทม. เดินทางไปกาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ เพื่อลงแพ ข้ามทะเลสาปเขื่อนเขาแหลม มุ่งหน้าสู่ชายแดนชนบทตำบลปิล๊อก นำของขวัญและเครื่องกันหนาวไปมอบให้เด็กๆและชาวบ้านที่ขาดแคลน เสร็จแล้วกลับมาทานอาหารกลางวันกันบนแพกลางทะเลสาป เสร็จจึงเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุโปอ่อง ปฏิบัติภาวนากันพอสมควรก็เดินทางกลับ ชื่นชมกับวิวทะเลสาปอันสวยงามของเขื่อนเขาแหลมชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กลับมาถึงทองผาภูมิ ถ้ามีเวลาเราก็จะไปกราบพระธาตุและรอยพระพุทธบาทที่วัดท่าขนุน ก่อนเข้าพักตั้งเต็นท์รับลมหนาวกันที่วัดป่าบัวแก้วฯ(วัดที่สร้างถวายองค์หลวงตามหาบัว) ตกเย็นพากันสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
เช้าตีห้าครึ่งออกเดินทางขึ้นเขาไปกราบนมัสการและปฏิบัติภาวนาบนพระธาตุบัวแก้ว รอชมทะเลหมอกยามเช้า เสร็จแล้วลงมาถวายจังหันพระสงฆ์ที่วัด ทานอาหารก้นบาตร แล้วออกเดินทางไปซื้ออาหารเลี้ยงสรรพสัตว์ที่วัดป่าหลวงตาบัว(วัดเสือ) ต่อด้วยทานอาหารป่าเมืองกาญ ที่ครัวอาสา เสร็จก็เดินทางไปนครปฐม กราบนมัสการพระปฐมเจดีย์และพระประโทนเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์สมัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย พากันปฏิบัติภาวนาก่อนเดินทางกลับ ธรรมวิภาวัน
5 ธ.ค. 2563 กทม.-ทองผาภูมิ
05.00 น. ธรรมวิภาวัน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เดินทางไปลงแพที่ทองผาภูมิ-จุดนัดพบ
10.30 น. เดินทางเข้าหมู่บ้านปอสามต้น มอบของขวัญ+เครื่องกันหนาว
11.30 น. กลับมารับประทานอาหารกลางวันบนแพ
13.30 น.กราบนมัสการ พระธาตุโบอ่อง ปฏิบัติภาวนา และถวายปัจจัยไทยธรรม
15.00 น. เดินทางกลับทองผาภูมิ ถ้ามีเวลา พาคณะนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุน
17.00 น. วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งภาวนาถวายพระกุศลให้ ร.9
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
6 ธ.ค. 2564 ทองผาภูมิ- นครปฐม-กทม.
06.00น. ชมทะเลหมอก-ปฏิบัติภาวนา ณ พระธาตุบัวแก้ว
08.00 น. ถวายจังหันพระสงฆ์วัดป่าบัวแก้ว
09.30 น. เดินทางออกจากวัดป่าบัวแก้วฯ
11.00 น. ทำบุญ ซื้ออาหารให้เหล่าสัตว์ที่วัดเสือ(วัดป่าหลวงตาบัว)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ครัวอาสา
15.00 น. นมัสการพร้อมปฏิบัติภาวนา ณ องค์พระปฐมเจดีย์
16.00 น. นมัสการพร้อมปฏิบัติภาวนา ณ องค์พระประโทนเจดีย์
19.00 น. เดินทางถึงธรรมวิภาวัน
รายละเอียดสถานที่
***ปิล๊อก เป็นตำบลในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี การตั้งถิ่นฐานหลักของบ้านไอตองเป็นหมู่บ้านห่างไกลบนชายแดนพม่าและล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิซึ่งใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล ปิล๊อก
*** “เจดีย์พระธาตุโบอ่อง” ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุโบอ่อง หมู่ 2 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่ และเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงพุทธที่อาศัยอยู่โดยรอบ (สามารถเดินทางโดยทางเรือเพียงเท่านั้น) สร้างบนยอดเขาหินปูนที่มีบ่อน้ำล้อมรอบเจดีย์สูง 6 เมตร ฐานกว้างประมาณ 3x3 เมตร บริเวณบ่อน้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ บริเวณวัด ในเกาะโบอ่องในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นพระธาตุที่เป็นศิลปะแบบมอญพม่าทาสีทองไม่ทราบว่าสร้างมาแต่สมัยใด ข้างองค์พระธาตุมีหอระฆัง มีระฆังแขวนอยู่ ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเป็นระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระราชทานไว้ให้แขวนคู่กับพระธาตุโบอ่อง
พระธาตุบัวแก้ว พระธาตุทันใจที่สร้างเสร็จใน 12 ชั่วโมง(12 พ.ค.2560-ครบ83ปี วันอุปสมบทองค์หลวงตา) ตั้งอยู่กลางวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ที่สร้างเป็นอนุสรณ์ให้หลวงตาพระมหาบัว ถวายเป็นพระธาตุคู่กับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเดียวกัน
พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย องค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ ได้แก่ เจดีย์ทรงสถูปสาญจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช และเจดีย์ทรงขอมโบราณ
พระประโทณเจดีย์ เป็นเจดีย์สมัยทวารวดี มีรูปแบบเดิมเป็นทรงโอคว่ำ มีการขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่วัดแห่งนี้ เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา รวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์ไม่มีความคิดเห็น: