วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551

บุโรพุทโธความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่ถูกปกปิดไว้นานนับพันปี

บุโรพุทโธความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่ถูกปกปิดไว้นานนับพันปี
BoroBudur หรือ โบโรพุธโธ แปลงมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า Vihara Buddha Ur แปลว่า.. วัดทางพุทธศาสนาบนยอดเขา

.....
บุโรพุทโธ พุทธสถานที่สำคัญที่สุดในศิลปะชวาภาคกลาง
เป็นเจดีย์ที่มีฐานขนาดมหึมาก่อด้วยศิลาประกอบด้วยฐาน 5 ชั้น
วงล้อมรอบกั้นเป็นระเบียง 4 ชั้น และมีลานทักษิณขนาดใหญ่วงล้อมรอบภายนอกอีกชั้นหนึ่ง
....
บนลานชั้นยอดมีพระเจดีย์รายล้อมรอบ 72 องค์ แบ่งเป็น 3 แถว
เจดีย์เจาะเป็นรูโปร่ง มีพระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานปฐมเทศนาอยู่ภายใน
ระเบียงชั้นล่างของบุโรพุทโธ ประหลาดดีเพราะ มีการแกะสลักภาพเล่าเรื่องยาวทั้งผนัง
แต่พอช่างแกะเสร็จก็จัดการก่อหินปิดทับ ภาพสลักที่ชั้นล่างนี้ก็เลยถูก 'ปกปิด' ไว้นานนับพันปี
....
จนกระทั่งปัจจุบันมีการเปิดผนังชั้นล่างไว้ที่มุมด้านหนึ่ง เพื่อเผยให้เห็นภาพสลักเหล่านี้

สถูปบริวารองค์เล็กที่อยู่รอบๆพระสถูปประธานองค์ใหญ่
จะมี 'รูโปร่ง' เจาะทะลุ ข้างในก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
เชื่อกันว่า พระพุทธรูปในเจดีย์ เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีสิริมงคล
หากใครสามารถเอื้อมมือเข้าไปแตะถึงองค์ท่านได้ อธิษฐานอะไรก็ได้สมปรารถนาทุกประการสถูปที่เปิดโล่งไว้ สามารถแลเห็นองค์พระพุทธรูปข้างในได้...
พระพักตร์ที่ดูอิ่มเอิบเปี่ยมไปด้วยความกรุณาอย่างเหลือล้นเช่นนี้ ดูกี่ทีก็ซาบซึ้งไม่มีเบื่อ..ปัจจุบันอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิม มากที่สุดในโลก
แต่ชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะชาวชวา ล้วนภาคภูมิใจในพระมหาสถูปบุโรพุทโธ
หรือที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า 'Borobudur' ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และเป็นเกียรติภูมิของชาติ อันแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมชวาที่มีมายาวนานนับพันปี
เปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับอยู่ใจกลางเกาะชวามาแต่โบราณกาล...

ด้วยเล็งเห็นคุณค่าอันประมาณมิได้ของโบราณสถานแห่งนี้
องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน 'บุโรพุทโธ' เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา

ภาพที่ถ่ายจากดาวเทียม ikonos จะเห็นว่าการก่อขึ้นไปด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ไม่มีความคิดเห็น: