วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551

งานมุทิตาจิต หลวงตาพระมหาบัว95ปี12สค.นี้

ถวายผ้าอาบน้ำฝน+ผ้าจำนำพรรษา อุดรฯ 51

10 ส.ค. เช้า ออกจาก กทม. ถึงอุดรฯ . เดินทางออกจากเมืองอุดรฯไปสกลนครใช้ทางหลวงหมายเลข 22 วัดแรกได้แก่ วัดป่าแก้วชุมพล1กราบพระอจ.อุ่นนมัสการอัฐิธาตุพระอจ.สิงห์ทอง แล้วออกเดินทางต่อไป วัดป่าสุธาวาส 2 ห่างจากอุดร 150กม. กราบนมัสการอัฐิธาตุพระอจ.มั่น ต่อไป วัดที่ 3 วัดพระธาตุเชิงชุม เสร็จแล้วรับประทานอารกลางวัน ออกมาจาก อ.เมืองไปทางทางหลวงหมายเลข 223 แวะวัดป่าดอยธรรมเจดีย์ 4 อ.โคกศรีสุวรรณ กราบพระอจ.แบน เรียนถามเรื่องปลูกป่า3000ไร่ ออกจากวัดแวะกราบพระธาตุพนม 5 ก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าที่พัก อ.เมืองจ.มุกดาหาร

11 ส.ค. เช้าเริ่ม06.00น.ไป วัดภูจ้อก้อ 6 นมัสการอัฐิธาตุ ลป.หล้า ถวายจังหันและเครื่องไทยธรรมเสร็จแล้วไป วัดป่าภูผาผึ้ง 7 กราบพระ อจ.อ้ม เสร็จแล้วไป วัดป่าหนองผือ 8 มหาวิทยาลัยใหญ่ของพระกรรมฐานและวัดป่าโคกศรีสุวรรณ 9 วัดที่ ลป.มั่นมาพักก่อนไปมรณะภาพที่สกลนคร ก่อนจะเข้าไปพักที่จ.อุดรฯ

12 ส.ค. วันครบรอบ95ปี หลวงตาพระมหาบัว กราบถวายไทยธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด 10 เสร็จแล้วเข้า วัดป่าภูสังโฆ 11 กราบนมัสการพระอจ.วันชัยก่อนจะไปวัดถ้ำเต่า 12 พระอจ.บุญมี

จบการจาริกบุญครั้งนี้

ของถวายไทยธรรมแต่ละวัด
ผ้าไตร+ชุดยา หนังสือธรรมะ1ชุด11เล่ม +ผ้าอาบน้ำฝน
สังฆทาน ของใช้สงฆ์1ชุด+ปัจจัย 1000บาท+ วัดละ1ชุด

ไม่มีความคิดเห็น: