วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ออกหน่วยแพทย์ รพ.ฝาง

ออกหน่วยแพทย์ รพ.ฝาง

21 ส.ค. ออกเดินทางจากรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

22 ส.ค. 08.00น. ออกตรวจผู้ป่วย

10.00น. เริ่มผ่าตัด

21.00น. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด

23 ส.ค. 06.00น. ถวายจังหันพระสงฆ์วัดถ้ำปากเปียง/ถ้ำผาปล่อง

13.00น. นมัสการพระอจ.ทอง วัดพระธาตุจอมทอง

14.00น. เยี่ยม รร. เด็กนร.ชาวเขา ดอยอินทนนท์ 2-3แห่ง

19.00น. เขาที่พัก ณ ดอยอินทนนท์

24 ส.ค. 08.00น. วัดพระธาตุลำปางหลวง

11.00น. จ.อุตรดิตถ์

14.00น. วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร

17.00น. ประชุมเตรียมงานสร้าง รร.เด็กพิการ

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนก่อสร้าง,ซ่อมแซม ที่พักสงฆ์ ,เจดีย์พระฐรรจุพระธาตุ,กำแพงแก้วล้อมรอบพระธาตุ
อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ เลขที่ 69 หมู่ 14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ห่างจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประมาณ 8-9 ก.ม. ไปทางอำเภอแม่สาย เนื้อที่ 151 ไร่ ได้รับอนุญาติจากกรมการศาสนา ให้เป็นที่พักสงฆ์และผู้ปฎิบัติธรรมมี สถานที่ปฎิบัติ ก่อสร้างด้วยไม้ มา 15-16 ปี ปัจจุบันนี้รอการบูรณะให้ดีขึ้นในขั้นต้น มีพระพุทธรูปเปิดโลก บนยอดเขา มีมหาเจดีย์ชินธาตุเจดีย์ดอยตรีมูรติ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ระหว่างก่อสร้างกำแพงแก้ว-ปูพื้นกระเบื้อง งานเสร็จแล้ว 80% ก่อสร้างกุฎิไม้กรรมฐาน 1 หลัง ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์เช้า-เย็น ฟังธรรม กรรมฐาน-วิปัสนากรรมฐาน มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นๆ ตามลำดับ ที่พักเก่าซ่อมแซมแบบประหยัดพอใช้การได้พอสมควร
เจริญขอศรัทธาจากท่านผู้มีจิตศรัทธาในทานบุญกุศล ตามจิตประสงค์ของทุกท่านได้กระจายขยายแผ่บารมี ทาน ไปที่อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์บ้าง ก็ขออนุโมทนาด้วยจริงอย่างสูงยิ่งจากจิต
ขอเป็นผู้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสงค์สิ่งใด จงได้สมปราถนาด้วยสัมมาทิฎฐิ ทุกท่าน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงราย หมายเลขบัญชี ออมทรัพย์ 507-2-62111-7 อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ โดยพระวิชัย โชติวโร หรือจะโทรถึงท่านเจ้าอาวาส โดยตรง 086-2030662