วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

สนส.สิริจันโท พระอาจารย์สมเดช

สนส.สิริจันโท พระอาจารย์สมเดช
สายพระอาจารย์แบน เช้ากราบลาคุณแม่น้องสุวิทย์ออกมาถวายจังหัน และไทยธรรม พระอจ. สมเดช ท่านเมตตาสอนเรื่องการภาวนาว่า สิ่งใดๆในโลกล้วนเป็นไฟ ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวลาเราร้อนเราก็ไม่ชอบไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ความร้อนจากกิเลส ตัญหา จากความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นร้อนกว่าอากาสร้อน เพราะทำให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็น เป็นทุกข์ยิ่งนัก ให้หมั่นพิจารณาความจริงไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆที่มากระทบกายใจได้ ความทุกข์ก็จะน้อยลงเบาลง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ไม่มีความคิดเห็น: