วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิสาขบูชา เนปาล

วันวิสาขปีนี้ต้องเตรียมตัวไปทำบุญใหญ่ กับทีม Hands 4 Nepal มีคุณหญิงหน่อยกับท่านเจ้าคุณเทพโพธิวิเทศเป็นผู้นำไปทำบุญที่เนปาล ตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมา เราได้รับโอกาสที่ดีมากจากพี่สัมพันธ์และคุณหมอ พล.อ.ต.อิทธพร ให้ไปทำงานในฐานะแพทย์อาสาแพทยสภา สะพายย่ามตามพระ ช่วยเหลือกิจการของพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล ที่ทำงานหนักอย่างมากที่ส่งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เต้น ที่อยู่อาศัย ครบปัจจัยสี่ให้กับชาวเนปาลผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในเกือบทุกพื้นที่ก็ว่าได้ การช่วยเหลือกระ ทำทั้งการมอบปัจจัยสี่ การดูแลร่างกายจากคณะแพทย์อาสา และดูแลทางด้านจิตใจเช่นการพูดคุยไต่ถาม การสวดมนต์ให้พร ให้กำลังใจทุกๆทางที่พวกเราจะสามารถกระทำได้ แม้ในช่วงหลังของโครงการนี้แพทย์เราจะไม่มีโอกาสได้ตรวจรักษาผป.แล้วก็ตาม เราก็ยังเป็นผู้ช่วยที่ดีในการให้ความอบอุ่นทางใจแก่พวกเขา ทั้งแบกของแจกทาน แจกขนม เล่นกับเด็กๆสารพัด ที่แพทย์ไทยจะกระทำได้ ทั้งหมดนี้ก็มาจากสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งเดียวคือ ดวงใจที่บริสุทธิ์ จากคณะแพทย์ทุกๆท่านที่ตั้งใจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือที่ดีที่สุดให้กับผู้ เดือดร้อนเหล่านั้น
วันวิสาขบูชาปีนี้เราคงทำบุญด้วยการเอาการปฏิบัติบูชาด้วยแรงกายแรงใจนี้มอบ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กราบแทบพระบาทพระพุทธองค์ ด้วยเครื่องบูชาอันคณะแพทย์ได้กระทำอย่างดีที่สุดแล้วนี้แทนการทำอย่างอื่น แล้ว
หลังวันวิสาขะหนึ่งวันคือในวันที่2นี้เราจะกลับไปอีกครั้ง ไปมอบทาน ไปเยี่ยม และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ผู้ประสบ ภัยได้หลบฝนที่กำลังจะมาในฤดูฝนเดือนมิถุนายนนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้มีส่วนในมหาทาน มหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ว่าท่านจะได้ไปเนปาลหรือไม่ก็ตาม การกระทำของท่านได้ถึงมือของผู้ประสบภัยผู้เดือดร้อนเหล่านั้นแล้ว และเขาเหล่านั้นก็ซาบซึ้งและกล่าวขอบคุณฝากพวกเรามาโดยตลอด ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น: