วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560


กำหนดการ พิธีทอดผ้ากฐิน
และ พิธีปั้นพระเจ้าทันใจ
พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ  ปางยืนภาวนา
และ พิธีสมโภชเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2560

 ( การแต่งกาย : ชุดขาว และขอเชิญร่วมถือศีลปฏิบัติธรรม )

วันอาทิตย์ที่22 ตุลาคม 2560

ช่วงกลางคืน : ขั้นตอนพิธีกรรม : ตี 1  เวลา (โดยประมาณ                 
00.19น.    พิธีบวงสรวง โดย อาจารย์บาง และคณะ
จัด ธูป เทียน บูชาบนโต๊ะเครื่องบวงสรวง
 โดย  พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์ (ประธานฝ่ายฆราวาส )
           -     อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร (โดย มัคนายก)และร่วมกันรับศีล
00.39น.      พิธีวางอิฐฤกษ์ ปั้นพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
ประธานฝ่ายสงฆ์   พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต  วัดป่าศรัทธาถวาย
ประธานฝ่ายฆราวาส       พล.ร.ต.ปิโยรส พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์
ลั่นฆ้องชัย เริ่มปั้น พระเจ้าทันใจ  พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ ปางยืนภาวนา
                พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
        โดย ประธานฝ่ายสงฆ์     พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต 
         - หลังจากนั้นคณะศรัทธาประชาชนสวดตามบทสวดที่เตรียมไว้ 
(พร้อมกับเปิดCDประกอบ)   
                    *   สวดธรรมจักรกัปวัฏนสูตร
                    *   สวดชินบัญชร
                 *   สวดคาถามหาจักรพรรดิ์
                 *   สวดชัยมงคลคาถา (สวดพาหุงฯ)
                 *   สวดชัยใหญ่
                 *   สวดบารมี 30 ทัศ
                 *   สวดอิติปิโส
                 *   สวดชยันโต
07.00น.      พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตที่ลานพระเจดีย์
07.30น.      ถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์
08.00                   ผู้ร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหาร
09.30น.      พิธีถวายผ้าพระกฐิน  แด่สงฆ์ ณ วัดป่าบัวแก้วฯ
                   เจ้าภาพกฐินสามัคคี-
รร.บางกอกพัฒนา+คุณแม่จิตต์สมรอุดหนุนและครอบครัว
11.30                   ร่วมรับประทานอาหาร

15.39น.     พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าทันใจ
( รวมทั้งวัตถุมงคล สิ่งของมีค่า ไว้ในองค์พระเจ้าทันใจ)
  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต                       
พ่อแม่ครูจารย์บุญมี เมตตาจุดเทียนชัยมงคล
-เทียนนวโลกุตระเป็นเทียนหนัก 2 บาท 9 เล่ม
และบรรจุหัวใจของพระเจ้าทันใจ
                            

18.19 น.     พิธีพุทธาภิเษกฉลองพระเจ้าทันใจ 
สวดมนต์สมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์
                   - ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป (จัดดอกไม้ ธูป-เทียน)
- พระสงฆ์ เจ้าภาพ และคณะศรัทธา ทายกทายิกา มาพร้อมกัน  ณ บริเวณพิธี
                   - จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย (เทียน ซ้าย ขวา )
 โดย  พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์
(ประธานฝ่ายฆราวาส )
                   -  ไหว้พระ รับศีล
                   - นิมนต์ พระเถระในพิธีเป็นประธานเป็นผู้เจิมและจุดเทียนชัย
ตรงบริเวณด้านหน้าที่ตั้งองค์พระเจ้าทันใจ (เตรียมเทียนชัย 1 เล่ม  โดยจุดตลอดไปจนถึงเวลาสิ้นพิธีแล้วจึงดับเทียน)
                   - จุดเทียนมงคลชัย ซ้าย-ขวา ข้างตู้เทียนชัย 
ตรงบริเวณด้านหน้าที่ตั้งองค์พระเจ้าทันใจ (ใช้เทียนหนัก 32 บาท 1 คู่ & เตรียมขันใส่น้ำ 2 ใบ ลอยด้วยดอกบัว 9 ดอก/ขัน (รวม 18 ดอก)จุดเทียนโดย พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์ (ประธานฝ่ายฆราวาส )            
- นิมนต์พระสงฆ์ประธานโครงการฯ จุดเทียนโสฬสมงคล
(จำนวน 16 เล่ม )โดย       พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต                
- เมื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่างจนครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้ว ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธี สำหรับ พิธีพุทธาภิเษก ต่อด้วยทำวัตรเย็น –สวดมนต์ และรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

จันทร์ 23 ต.ค. 60     -พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
-ฉลองพระเจ้าทันใจ -พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ-

05.39น.              พิธีเบิกเนตรพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ
                        - ถึงเวลาใกล้รุ่ง (ประมาณตี 5) พระสงฆ์พร้อมกันสวดเบิกพระเนตร
- นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเบิกพระเนตร
                        -  เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบท อะวิชชาปัจจะยา
ประธานสงฆ์จุดเทียนประจำ   แว่นตาพระเจ้า 9 เล่ม
“แว่นตาพระเจ้า ถือเป็นเครื่องสักการะที่ใช้ในการสมโภชน์พระพุทธรูป ในพิธีกรรมจะใช้กระจกหรือแก้วสะท้อนแสงอาทิตย์เข้าสู่ดวงเนตรพระพุทธรูป เป็นการแสดงถึงการปลุกให้ตื่นหรือเบิกพระเนตร แก้วกระจกสามดวง หมายถึง ญาณทั้งสามของพระพุทธองค์ในการตรัสรู้ คือ ปฐมยาม การระลึกชาติได้ มัชฌิมยาม การมองเห็นโลกมนุษย์ สวรรค์ นรก และปัจฉิมยาม คือการดับกิเลสทั้งมวล”
-      และเปิดผ้าขาวที่ปิดพระพักตร์ ( พระเศียร ) ของพระเจ้าทันใจออก พร้อมกับแกะขี้ผึ้งที่ปิดพระเนตร และที่ปิดพระโอษฐ์ออกให้หมด
-      ในขณะที่แกะขี้ผึ้งออกนั้น ให้บริกรรมพระคาถาว่า               สะหัสสะเนตโต เทวินโต เนตโต ทิพพะจักขุง วิโสธายิ พุทธายะ พุทธะจักขุ ธัมมะจักขุ สังฆะจักขุ ทะวายะ สะวาหะ ฯ 3 จบ
-      แล้วเอาน้ำมันจันทน์เช็ดที่พระเนตร และพระโอษฐ์ เอาพัดหางนกยูงพัดวี 3 ครั้ง แล้วเอา แว่นสายตาพระเจ้า แกว่งตรงหน้าพระพุทธรูป เสร็จแล้วกลับหน้าแว่นออกมาด้านนอกทุกใบฯ
-      เมื่อพระสงฆ์สวดเบิกพระเนตรจบลงให้เจ้าภาพ คณะศรัทธา ทายกทายิกา ตีฆ้อง  เพื่อสักการะบูชา พระเจ้าทันใจ
-      และเมื่อรุ่งอรุณมาถึง ก็ถึงเวลาโอกาสถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อน แด่พระเจ้าทันใจ โดยให้หญิง ที่สมมติเป็นนางสุชาดา เป็นผู้นำไปประเคน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน
-      เสร็จแล้วให้พระสงฆ์ นำไปถวายพระเจ้าทันใจทีหนึ่ง
-      เมื่อถวายข้าวมธุปายาสเสร็จแล้ว พระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัย
-       
***** เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธี และเจตนาอันบริสุทธิ์ตามโบราณประเพณีแล้ว ก็จะเป็นศรีสง่าแก่พระพุทธศาสนา และเป็นอุดมมงคลแก่บรรดาพุทธบริษัท ผู้มากราบไว้ไปชั่วนิรันดร์กาลแลฯ

07.00น.                พระสงฆ์รับบิณฑบาต บริเวณองค์เจดีย์(บันไดทางขึ้น)
08.00น.                ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์     บริเวณองค์เจดีย์
08.39น.                พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์
กล่าวนำถวายพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ  ปางยืนภาวนาและผ้าป่าร่วมสร้าง พระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”                           
11.19 น.             -พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ “ ญาณสังวรานุสรณ์”
                             ในวาระการสวรรคตของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จครบ 4 ปี
คณะสงฆ์ คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับประธานสงฆ์ในพิธี
พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิสีลาจารวิมลสกล      ภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อดีตเลขานุการ ในองค์   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
เดินทางถึงพระบรมธาตุเจดีย์ พักผ่อน   ณ ที่นั่งประธานในพิธี
                   ประธานมูลนิธิดวงแก้วฯ กล่าวรายงาน เสร็จแล้วกราบอาราธนา
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
11.19 น.           ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   พิธีกร กล่าวคำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริต
                   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-ชัยมงคลคาถา
11.39 น.     ประธานโครงการเทิดพระเกียรติ พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต
นำ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ไปยัง พระบรมธาตุเจดีย์ 
ญาณสังวรานุสรณ์เพื่อทำพิธีเปิด พร้อมบรรจุพระธาตุของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในองค์พระเจดีย์  เสร็จแล้ว นำชมภายใน
องค์พระเจดีย์เสร็จแล้วเข้าที่พัก ณ ปะรำพิธีภายนอก
11.59 น.     พิธีกรเบิกผู้มีอุปการคุณจำนวน19ท่านเข้ารับของที่ระลึกจากประธาน
12.29 น.     คณะกรรมการกราบถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมฉลากภัต แด่ท่านเจ้าคุณธรรม ฯ และพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มาร่วมพิธี เสร็จแล้วพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและให้พร

***เจ้าภาพสลากภัตนำไทยธรรมกราบถวายพระสงฆ์ที่จับฉลากของตนได้พร้อมนำส่งประธาน และพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานเพื่อเดินทางกลับ
12.30 น.               เสร็จพิธี  แขกผู้มีเกียรติ เรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
 


                           

ไม่มีความคิดเห็น: