วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พิธียกยอกพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 24ตุลาคม2559


พิธียกยอกพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 24ตุลาคม2559


 https://youtu.be/FoDzfAd1huw

เชิญชมพิธียกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์
https://youtu.be/FoDzfAd1huw
24 ตุลาคม ครบ3ปีแห่งวันสวรรคตของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: