วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

อบรมพระธรรมทูตวัดพระศรีมหาธาตุ

19มกราคม

ไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระธรรมทูต60รูปพร้อมถวายยารักษาโรค(เป็นหวัดไอกันทุกรูป)

รวมทั้งนำเบาะไปถวายให้ใช้นั่งภาวนา(พื้นเป็นหินอ่อนเย็นมาก)

ไม่มีความคิดเห็น: