วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เปิดรร.สอนเด็กปากแหว่งเพดานโหว่( รร.ยิ้มสวยเสียงใส)

รร.ยิ้มสวยเสียงใส

รร.ในโครงการต่อเนื่องจากการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ดำเนินงานมากว่า20ปีและได้ออกหน่วยค่ายฝึกพูดมา5ปีจนพิจารณาว่าการจัดตั้งรร.จะเป็นวิธีที่ดีกว่า เราจึงเปิดรร.แห่งแรกที่ศาลากรรมฐาน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา พิธีเปิดทำเมื่อ28นวาคม51 มีผอ.แสงไทย หน.ฝ่ายสวัสดิการและสืทธิเด็ก สพฐ.มาเป็นประธาน มีอาสาสมัครมาร่วมกันอย่างน่าชื่นใจ ต่อไปเราจะเริ่มให้การอบรมทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน โดยมีอจ.รุ้งฟ้าและอจ.จินคนาเป็นครูหลักและอาจารย์ศรีทนจาก มช.และอจ.รัชนีจากรพ.สระบุรี เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการอบรมครับ

ไม่มีความคิดเห็น: