วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กำหนดการเดินทาง มอบเครื่องกันหนาว

กำหนดการเดินทาง มอบเครื่องกันหนาว

ณ จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551 (40 สีกลัก)

13.00น. ออกเดินทางจากรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

18.00น เข้าที่พัก วัดป่าชัยชุมพล เขาค้อ

กราบถวายผ้าห่ม 40ผืน

วันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2551 (20 สีกลัก)

06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณรที่วัด

08.00น. ออกเดินทางไปมอบพระพุทธรูป ณ วัดผาซ่อนแก้ว

11.00น. กราบนมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน จ.อุตรดิตถ์

16.00น. นมัสการพระธาตุลำปางหลวง ถวายผ้าห่ม 20 ผืน

18.00น. เข้าที่พัก ที่ม่อนดินแดง ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย

(เข้าพบปลัด จ.เชียงราย เพื่อจัดเตรียมผ้าห่ม)

19.00น. รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551

(710)พระสีเขียวหนา 190 ผืน, ชาวบ้านคละสี 220ผืน/สีเทา300ผืน

08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณรวัดพระธาตุแม่เจดีย์

10.00 น. มอบผ้าห่ม-เครื่องกันหนาว พระภิกษุ สามเณร(สีเขียวหนา) 130 รูป

ณ วัดพระธาตุดอยเวียงฮ่อ บ.ฮ่างต่ำ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า ..กม.

มอบผ้าห่ม(คละสี)ให้ชาวบ้าน 200

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน.( ร้านสมาคมวางแผนครอบครัว)18กม.

14.00น. มอบผ้าห่ม-เครื่องกันหนาว ณ บ้านห้วยน้ำเย็น 75กม.

ม.11 ต.วารี อ.แม่สรวย ผ้าห่ม(สีเทา)300+หมวก300

16.00น. เยี่ยมนมัสการวัดพระแก้ว-วัดพระสิงห์-วัดเชตุพน

พร้อมถวาย ผ้าห่ม(สีเขียวหนา) วัดละ 20ผืน=60ผืน

18.00น. รับประทานอาหารเย็น-เข้าที่พัก ม่อนดินแดง

มอบผ้าห่มให้ชาวบ้าน/คนงาน ณ ม่อนดินแดง 20ผืน(คละสี)

วันเสาร์ 13 ธันวาคม 2551

(510)พระ(สีเขียวหนา) 110ผืน ชาวบ้านคละสี400ผืน

08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณรวัดอุดมวารี 65กม.

ต. ทรายขาว อ.พาน กราบถวายผ้าห่ม(สีเขียวหนา) 40ผืน

09.00น. ออกเดินทางไปมอบผ้าห่ม-เครื่องกันหนาว

ณ บ้านปางขอน ม.7 ต.ห้วยชมพู อ.เมือง 70กม.

10.30น. มอบผ้าห่ม-เครื่องกันหนาว

ผ้าห่ม(คละสี)250+หมวก100

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.30น. เยี่ยมนมัสการวัดพระธาตุศรีโยนก 70กม.

บ.ทุ่งฟ้าฮ่าม ม.5 ต.โยนก อ.เชียงแสน

ถวายผ้าห่มและมอบเครื่องกันหนาว

ผ้าห่มพระ(สีเขียวหนา)10 / ชาวบ้าน 150+หมวก100

16.00น. ถวายผ้าห่ม(สีเขียวหนา) ณ วัดพระธาตุผาเงา-พระธาตุจอมกิตติ-

สำนักสงฆ์ธารทอง ม.11ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน ที่ละ20ผืน=60ผืน

18.00น. รับประทานอาหารเย็นบริเวณห้าแยกพ่อขุน

ชมถนนคนเดิน ถ.ธนาลัย กาดเจียงฮายรำลึก

เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พัก

อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 (80 สีเขียวหนา )

06.00น. ออกเดินทางจากม่อนดินแดง

09.00น. กราบนมัสการพอ. กัณหา วัดแพร่ธรรมาราม

ถวายผ้าห่ม40ผืน

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน

16.00น. กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (วัดอัมพวัน) สิงห์บุรี

กราบถวายผ้าห่ม 40ผืน

18.00น. รับประทานอาหารเย็น

21.00น. กลับถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ

ของที่จะนำไปมอบให้ผู้เดือดร้อน

ผ้าห่ม 1400 ผืน

หมวกไหมพรม 500 ใบ

เสื้อไหมพรม 100 ตัว

ขนม- ฮาจูกุ +30 หีบ

ไม่มีความคิดเห็น: