วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กฐินครั้งที่2ปี51 23-26ตค.

กลับมาจากกฐินรอบที่2 23-26ตค.51

14วัดผ้าป่า 3วัดกฐิน

เดินทาง200กม. กิจกรรมใน6จังหวัด

มูลค่าทำบุญรวมผ้าป่า+กฐิน กว่า 5ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น: