วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

ดวงแก้ว

http://www.duangkaew.org/blog.html

ประวัติ นพ.ปิโยรส ปรียานนท์

เปิดเลนส์ส่องโลก-คุณหมอปิโยรส ปรียานนท์

จากรายการเปิดเลนส์ส่องโลก และคุณนิติภูมิได้กล่าวถึงคุณหมอปิโยรส ปรียานนท์

 อยากให้แพทย์และว่าที่แพทย์ทุกคนได้อ่านครับ เรื่องของนายแพทย์ปิโยรส (รายละเอียด)

คำตอบของความสุข - คุณหมอปิโยรส ปรียานนท์

วีระศักร  จันทร์ส่งแสง : สัมภาษณ์และเรียบเรียง
นาวาเอก นพ. ดร. ปิโยรส ปรียานนท์  เป็นหมอประจำอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (รายละเอียด)

"ผมคือผู้รับ"
อันว่าความกรุณาปรานี
จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ
จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
รายละเอียด...

 


Clip Videoไม่มีความคิดเห็น: