วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Speech camp in Changmai

ค่ายฝึกพูดให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่

ณ สถาบันพัฒนาเด็กเชียงใหม่ 17-19พย.

ไม่มีความคิดเห็น: