วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

หล่อพระประธาน พุทธสถานผาซ่อนแก้ว

ขอเชิญร่วมพิธีเททอง

หล่อพระประธาน พุทธสถานผาซ่อนแก้ว

ณ โรงหล่อประยงค์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

10 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น.

ประธานในพิธี

พระอาจารย์ ปราโมทย์ ปราโมชโช

กำหนดการ

07.00-08.00 น. ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

07.30-0830 น. ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

08.00 น. พิธีบวงสรวงพระพรหมและอัญเชิญเทวดา

08.30 น. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร

09.09 น. ประธานในพิธีนำทองและแผ่นสุพรรณบัฏ

ลงสู่เตาหลอมยอดพระเศียรพระประธานทั้งสององค์

พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

เสร็จแล้วต่อด้วยพระเถระ พระสงฆ์ และผู้ร่วมงาน

10.00 น. ถวายสังฆทาน จัตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนาและให้พร

10.30 น. เสร็จพิธี

11.00น. ถวายภัตราหารเพล

รายนามพระเถระที่มาร่วมในงานพิธีเททองหล่อพระประธาน

1. พระอาจารย์ คำเขียน วัดป่าสุขะโต

2. พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงค์

3. พระอาจารย์ คาเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม

4. พระอาจารย์ มานพ วัดนายโรง

5. พระอาจารย์มหาบูรณะ วัดฉิมทายิกาวาส

6. พระอาจารย์บวรวิทย์ วัดรวงบางบำหรุ

7. พระอาจารย์สมจิตร พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

8. พระอาจารย์ประสงค์ วัดปัญญานันทาราม

9. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

การเตรียมงาน

1. ออกหนังสือเชิญครูบาอาจารย์มาร่วมพิธี

2. จัดทำ ปชส.ให้ผู้มีส่วนจัดสร้างและผู้สนใจเข้าร่วมพิธี

3. จัดเตรียมสถานที่ ที่จอดรถ,จัดดอกไม้,โต๊ะ เก้าอี้,ที่ฉัน

4. จัดเตรียมภัตรหารถวายสงฆ์

5. จัดเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมถวายสงฆ์

6. จัดโรงทานเลี้ยงแขกในพิธี อาหาร ขนม น้ำ เครื่องดื่ม

7. จัดเตรียมแผ่นทอง สำหรับประธาน, สงฆ์, บุคคลสำคัญ

8. เตรียมที่รับบริจาคร่วมกุศล แผ่นทอง

9. จัดเตรียมของที่ระลึกในพิธี

การเดินทางไปโรงหล่อประยงค์

จากกทม.ไปส้นทางปิ่นเกล้า-นครชัยศรีสุดทางเข้าถนนเพชรเกษม

ขับตรงไปทางนครปฐมประมาณ2กม.เลี้ยวขวาแยกท่านาเข้าอำเภอนครชัยศรี

สุดทางสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางดอนตูมประมาณ1กม.ข้ามสะพานและทางรถไฟเลี้ยวซ้ายสุดกำแพงโรงเรียนภัทรญาณ ไปทางวัดศีรษะทองประมาณ2.5กม.ห้าสนามกอล์ฟสุวรรณ

แผนที่โรงหล่อประยงค์

รายละเอียดพระประธาน

1. พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ

( พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งของสามโลก)

พระพุทธรูป ปางยืนภาวนา ขนาดสูงประมาณ 7.5 เมตร

2. พระพุทธรัตนประธีป

(พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นแสงสว่างนำทางอันประเสริฐ)

พระพุทธรูป ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก 99 เซนติเมตร

ร่วมกุศลได้ที่
วัดผาซ่อนแก้ว,
บ้านอารีย์,
ธรรมจากพระโอษฐ์ รพ.จักษุ รัตนิน (พุธ 18.00-20.00),
มูลนิธิดวงแก้ว โดย
*โอนเงินฝากธนาคารทหารไทย
สาขารพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า.
บัญชีออมทรัพย์ "วัชรธรรมสถาน"
บัญชีเลขที่ 040-2-33624-2

ไม่มีความคิดเห็น: